Βαυαροί και «νεήλυδες»: προσλήψεις της «ξενοκρατίας» και Αγωνιστές του 1821 στην οθωνική Ελλάδα (1833–1862)

Titel Βαυαροί και «νεήλυδες»: προσλήψεις της «ξενοκρατίας» και Αγωνιστές του 1821 στην οθωνική Ελλάδα (1833–1862)
Autor*in Τσακανίκα, Ελισσάβετ
Herausgeber*in Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας
Herausgeber*in Πεχλιβάνος, Μίλτος
Datum 16.12.2020
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung