Οι νεοελληνικές σπουδές έξω από την Ελλάδα και την Κύπρο

Wissensbasis

Hans Eideneier
Titel Οι νεοελληνικές σπουδές έξω από την Ελλάδα και την Κύπρο
Autor*in Eideneier, Hans
Herausgeber*in Αργυρίου, Αστέριος
Buchtitel Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων: Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο, 10-12 Μαΐου 2002
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 2004
Seiten 769-774
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung