Η Ελλάδα του Όθωνος: η σύγχρονη Ελλάδα 1854

Titel Η Ελλάδα του Όθωνος: η σύγχρονη Ελλάδα 1854
Autor*in About, Edmond
Übersetzer*in Σπήλιος, Απόστολος
Ort Αθήνα
Verlag Αφοί Τολίδη
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung