Ο Κωνσταντίνος Κούμας εις την Βιέννην. Το δράμα του εις τας φυλακάς του Μέττερνιχ δια την ελευθερίαν της Ελλάδος

Titel Ο Κωνσταντίνος Κούμας εις την Βιέννην. Το δράμα του εις τας φυλακάς του Μέττερνιχ δια την ελευθερίαν της Ελλάδος
Autor*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Buchtitel Κοραής - Κούμας - Κάλβος
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1967
Seiten 67-87
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung