Ο Goethe, μεταφραστής νεοελληνικών και δημοτικών τραγουδιών

Titel Ο Goethe, μεταφραστής νεοελληνικών και δημοτικών τραγουδιών
Autor*in Λαζανάς, Βασίλειος Ι.
Publikation Νέα Εστία
Band 143
Datum 1998
Seiten 167-174
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung