Οι μεταφράσεις του Ν. Λούντζη για τον Δ. Σολωμό: Ποιητική και πολιτισμικές μεταφορές

Titel Οι μεταφράσεις του Ν. Λούντζη για τον Δ. Σολωμό: Ποιητική και πολιτισμικές μεταφορές
Autor*in Λειβαδιώτης, Μιχαήλ
Ort Berlin
Verlag Edition Romiosini
Datum 2018
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung