Η 50ετηρίς του θανάτου του Καρλ Μαρξ. Ο ρόλος του Χάινε

Titel Η 50ετηρίς του θανάτου του Καρλ Μαρξ. Ο ρόλος του Χάινε
Autor*in Βέρρος, Ν. Κ.
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 13.3.1933
Weiteres Σχετικά με Μαρξ
Quelle Veloudis 1983, S. 395
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung