Συνάντηση του Γκαίτε με τον Σίλλερ

Wissensbasis

Friedrich Schiller
Titel Συνάντηση του Γκαίτε με τον Σίλλερ
Autor*in Ebert, Wolfgang
Publikation Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης (Λευκωσίας)
Ausgabe 17-18
Datum 1971
Seiten 248-249
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung