[Κριτική θεάτρου:] Σίλλερ "Μαρία Στούαρτ" [από τις Κοτοπούλη-Κυβέλη]

Titel [Κριτική θεάτρου:] Σίλλερ "Μαρία Στούαρτ" [από τις Κοτοπούλη-Κυβέλη]
Autor*in Ροδάς, Μιχάλης
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 27.10.1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung