Ο Μπρεχτ και ο διαλεκτικός λόγος: δοκίμια

Titel Ο Μπρεχτ και ο διαλεκτικός λόγος: δοκίμια
Autor*in Μάρκαρης, Πέτρος
Ort Αθήνα
Verlag Ιθάκη
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung