[Βιβλιοκρισία]: Γκαίτε, Φαύστος. Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό Γεωργίου Στρατήγη. Εν Αθήναις εκ του τυπογραφ. των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. 1887

Titel [Βιβλιοκρισία]: Γκαίτε, Φαύστος. Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό Γεωργίου Στρατήγη. Εν Αθήναις εκ του τυπογραφ. των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. 1887
Autor*in Βλάχος, Άγγελος
Publikation Εστία
Band 23
Ausgabe 580
Datum 1887
Seiten 87-94
Weiteres Αρνητική κριτική του Φάουστ-Μετάφραση από Γ. Στρατήγη
Quelle Veloudis 1983, S. 354
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung