Τα θέματα του Κάφκα

Wissensbasis

Franz Kafka Rene Psyrouki
Titel Τα θέματα του Κάφκα
Autor*in Φλάισμαν, Ίβο
Übersetzer*in Ψυρούκη, Ρενέ
Publikation Επιθεώρηση Τέχνης
Ausgabe 106
Datum Οκτώβριος 1963
Seiten 463-467
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung