Ιμμάνουελ Καντ

22.04.1724 (Κένιγκσμπεργκ) – 12.02.1804 (Κένιγκσμπεργκ)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Petsios, Kostas Th.: „Kants Kategorien-Lehre im Werk von Athanasios Psalidas“, in: Henrich, Günther S. (Hrsg.): Evgenios Vulgaris und die neugriechische Aufklärung in Leipzig, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2003, S. 55–67.
Kostas Th. Petsios (Συγγραφέας), Günther S. Henrich (Επιμελητής)
2003
Polioudakis, Georgios: Die Übersetzung deutscher Literatur ins Neugriechische vor der Griechischen Revolution von 1821, Bd. 4, Frankfurt am Main: Lang 2008 (Maß und Wert).
Georgios Polioudakis (Συγγραφέας)
2008
Turczynski, Emanuel: Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, München: Oldenbourg 1959 (Südosteuropäische Arbeiten ; 48).
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1959
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Xiropaidis, Georgios: „Produktives Missverständnis. Kants Ästhetik im zeitgenössischen Griechenland [1930er Jahre]“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 247–261.
Georgios Xiropaidis (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Virvidakis, Stelios (2022): Neuvermittelte Zugänge zur Hegelschen Philosophie über die Rezeption des Werks von John McDowell in Griechenland. In: Kyrtsis, Alexandros-Andreas/Pechlivanos, Miltos (Hg.): Compendium der deutsch-griechischen Verflechtungen. https://comdeg.eu/compendium/essay/110651/.
Stelios Virvidakis (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
05.05.2022
Βιρβιδάκης, Στέλιος. “Προς Μια Νέα Προσέγγιση Της Εγελιανής Φιλοσοφίας Στην Ελλάδα Μέσα Από Την Πρόσληψη Του Έργου Του Τζον Μακντάουελ.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, April 5, 2022. https://comdeg.eu/compendium/essay/110651/.
Στέλιος Βιρβιδάκης (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
04.05.2022
Βαρελάς, Λάμπρος (Hrsg.): „Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος“. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2014.
Λάμπρος Βαρελάς (Επιμελητής)
2014
Βιζυηνός, Γεώργιος: Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας και κριτικής, hrsg. v. Παναγιώτης Μουλλάς, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2013.
Γεώργιος Βιζυηνός (Συγγραφέας), Παναγιώτης Μουλλάς (Επιμελητής), Βενετία Αποστολίδου (Συνεργάτης), Μαίρη Μικέ (Συνεργάτης)
2013
Κύρκος, Βασίλειος: „Immanuel Kant και Αθανάσιος Ψαλίδας. Προσεγγίσεις και επιδράσεις“, Αφιέρωμα στον Ε. Π. Παπανούτσο, Athen 1980, S. 249–280.
Βασίλειος Κύρκος (Συγγραφέας)
1980
Μαυρέλος, Νίκος: „‚Ψυχολογικαί μελέται επί του Καλού‘ του Γ. Βιζυηνού: Η ‚παιδιά‘ και η ‚φυσική τάσις προς μίμησιν‘ ως παράγοντες διαμόρφωσης της ‚καλολογικής διαθέσεως‘ και του έργου τέχνης“, in: Μαυρέλος, Νίκος (Hrsg.): Το εύρος του έργου του Γ. Βιζυηνού. Παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις. Εις μνήμην Κυριακής Μαμώνη. Διημερίδα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 30-31 Μαΐου 2009, Αθήνα: Σοκόλη 2012, S. 241–257.
Νίκος Μαυρέλος (Συγγραφέας), Νίκος Μαυρέλος (Επιμελητής)
2012
Σιδερά-Λύτρα, Παρασκευή: „Ο Βιζυηνός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Γοττίγγης“, in: Ο παρατηρητής 23–24 (1993), S. 116–140.
Παρασκευή Σιδερά-Λύτρα (Συγγραφέας)
1993
Bernhard, Thomas: Ιμμάνουελ Καντ, übers. von. Γιάννος Περλέγκας, Αθήνα: Κάπα Εκδοτική 2015.
Thomas Bernhard (Συγγραφέας), Γιάννος Περλέγκας (Μεταφραστής), Θέατρο Τέχνης "Καρόλου Κουν" (Συνεργάτης)
2015
Heidegger, Martin: Τί είναι φιλοσοφία: β’ Ο Hegel και οι Έλληνες, γ’ Η θέση του Kant για το είναι, δ’ Η θεωρία του Πλάτωνα για την αλήθεια, ε’ Υπαρξικός Ουμανισμός, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Αχιλλέας Α Βαγενάς, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1972.
Martin Heidegger (Συγγραφέας), Αχιλλέας Α Βαγενάς (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1972
Kant, Immanuel: Κριτική του άδολου λογισμού, übers. von. Γεώργιος Μαρκέτης und Αλέξανδρος Πάλλης, Αθήνα: Μάισνερ-Καργοδούρη 1905.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γεώργιος Μαρκέτης (Μεταφραστής), Αλέξανδρος Πάλλης (Μεταφραστής)
1905
Kant, Immanuel: Περί παιδαγωγικής, übers. von. Ιωάννης Οικονομίδης, Αθήνα: Ερμής 1929 (Ἐπιστημονικὴ Βιβλιοθήκη „Ἑρμοῦ“ 10).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Ιωάννης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1929
Kant, Immanuel: Προς Αιώνιαν Ειρήνην, übers. von. Ν. Μαρσέλλος, Neuauflage 1941 mit „Η ηθική φιλοσοφία“ (1937) und „Προλεγόμενα εις πάσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν“ (1937) Aufl., Αθήνα: Εκδοτ. Οίκος „Παρνασσός“ 1935 (Γενική Βιβλιοθήκη, αριθμ. 1).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Ν. Μαρσέλλος (Μεταφραστής)
1935
Kant, Immanuel: Η ηθική φιλοσοφία. Μετάφραση με πρόλογο, εισαγωγικές μελέτες για τη ζωή, την προσωπικότητα και την φιλοσοφία του Καντ και σημειώματα Ν. Δ. Κορκοφίγκα, übers. von. Ν. Γ. Κορκοφίγκας, Neuauflage 1941 mit „Προς αιώνιαν ειρήνην“ (1935) und „Προλεγόμενα εις πάσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν“ (1937) Aufl., Αθήνα: Παπαδογιάννη 1937.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Ν. Γ. Κορκοφίγκας (Μεταφραστής)
1937
Kant, Immanuel: Προλεγόμενα εις πάσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν ήτις θα δύναται να παρουσιάζεται ως επιστήμη ως επιστήμη. Εισαγωγή, σχόλια Χ. Γιερού, übers. von. Χαράλαμπος Γιερός, Neuauflage 1941 mit „Προς αιώνιαν ειρήνην“ (1935) und „Η ηθική φιλοσοφία“ (1937) Aufl., Αθήνα: Οίκου Βιβλίου 1937.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χαράλαμπος Γιερός (Μεταφραστής)
1937
Kant, Immanuel (1944): Κριτική Του Πρακτικού Λόγου. (= αριθμ. 6). Αθήνα: Κ. Αναγνωστίδης.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γεώργιος Δ Σκούρτσης (Μεταφραστής)
1944
Kant, Immanuel: Η θρησκεία, übers. von. Στάθης Φερεντίνος, Αθήνα: Γκοβόστης 1928.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Στάθης Φερεντίνος (Μεταφραστής)
1928/29
Kant, Immanuel: Κριτική του καθαρού λόγου, übers. von. Αναστάσιος Γιανναράς, Αθήνα: Παπαζήσης 1976 (Φιλοσοφία-Πηγές).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Αναστάσιος Γιανναράς (Μεταφραστής)
1976
Kant, Immanuel: Δοκίμια, übers. von. Ευάγγελος Π Παπανούτσος, Αθήνα: Δωδώνη 1971.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Ευάγγελος Π Παπανούτσος (Μεταφραστής)
1971
Kant, Immanuel: Κριτική του καθαρού λόγου, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Γρηγόρης Σ Λιονής, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1971.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γρηγόρης Σ Λιονής (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1971
Kant, Immanuel: Κριτική του άδολου λογισμού. Πιστή ανατύπωση από την έκδοση του 1904, übers. von. Γ. Μαρκέτης und Α. Πάλλης, Αθήνα: Ηριδανός 1973 (Σπουδές στη φιλοσοφία).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γ. Μαρκέτης (Μεταφραστής), Α. Πάλλης (Μεταφραστής)
1973
Kant, Immanuel: „Απάντηση στο ερώτημα: Τί είναι διαφωτισμός“, in: Νέα Εστία 96/1136 (1974), S. 1665–1670.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Ε.Π. Παπανούτσος (Μεταφραστής)
1974
Kant, Immanuel: Η θρησκεία. Τέσσερεις μελέτες, übers. von. Γ. Παπαδημητρόπουλος, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1977.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γ. Παπαδημητρόπουλος (Μεταφραστής)
1977
Kant, Immanuel: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που μπορεί να παρουσιαστεί σαν γνώση, übers. von. Ιωάννης Λοσκόκκο, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1979.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Ιωάννης Λοσκόκκο (Μεταφραστής)
1979
Kant, Immanuel: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1982.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1982
Kant, Immanuel: Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, übers. von. Γιάννης Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1984.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γιάννης Τζαβάρας (Μεταφραστής)
1984
Kant, Immanuel: Για την αιώνια ειρήνη, hrsg. v. Λευτέρης Αναγνώστου, übers. von. Άννα Πόταγα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1992.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Άννα Πόταγα (Μεταφραστής), Λευτέρης Αναγνώστου (Επιμελητής)
1992
Kant, Immanuel: Η πρώτη εισαγωγή στην κριτική της κριτικής δύναμης, hrsg. v. Γιώργος Ξηροπαΐδης und Κοσμάς Ψυχοπαίδης, übers. von. Παρασκευή Μεϊντάνη, Αθήνα: Πόλις 1996.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Παρασκευή Μεϊντάνη (Μεταφραστής), Γιώργος Ξηροπαΐδης (Επιμελητής), Κοσμάς Ψυχοπαίδης (Επιμελητής)
1996
Kant, Immanuel: Κριτική του καθαρού λόγου. Yπερβατική διαλεκτική και υπερβατική μεθοδολογία, übers. von. Μιχαήλ Φ. Δημητρακόπουλος, Αθήνα: χ.ό. 1999.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Μιχαήλ Φ. Δημητρακόπουλος (Μεταφραστής)
1999
Kant, Immanuel: Παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του Ωραίου και του Υπέροχου, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Printa 1999.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
1999
Kant, Immanuel: Κριτική της κριτικής ικανότητας, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Printa 2000.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2000
Kant, Immanuel: Η έννοια του αρνητικού μεγέθους στη φιλοσοφία, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Printa 2001 (Στις πηγές της γνώσης).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2001
Kant, Immanuel: Κριτική της κριτικής δύναμης, übers. von. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Ιδεόγραμμα 2002.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
2002
Kant, Immanuel: Η διένεξη των σχολών. Der Streit der Fakultäten, übers. von. Θανάσης Γκιούρας, Αθήνα: Σαββάλας 2004 (Κοινωνικές Επιστήμες= Social Sciences).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Θανάσης Γκιούρας (Μεταφραστής)
2004
Kant, Immanuel: Κριτική του πρακτικού λόγου, übers. von. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Εστία 2004.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
2004
Kant, Immanuel: Περί παιδαγωγικής, hrsg. v. Δ. Χατζηδήμου und Ε. Ταρατόρη, übers. von. Παρασκευή Σιδερά-Λύτρα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2004.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Παρασκευή Σιδερά-Λύτρα (Μεταφραστής), Δ. Χατζηδήμου (Επιμελητής), Ε. Ταρατόρη (Επιμελητής)
2004
Kant, Immanuel: Κριτική της κριτικής ικανότητας, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Ροές 2005.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2005
Kant, Immanuel: Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα. Η ιδέα του Καντ περί της αιώνιας ειρήνης. Από την ιστορική απόσταση 200 ετών, hrsg. v. Γιώργος Ξηροπαΐδης, übers. von. Κωνσταντίνος Σαργέντης, Αθήνα: Πόλις 2006.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Σαργέντης (Μεταφραστής), Γιώργος Ξηροπαΐδης (Επιμελητής)
2006
Kant, Immanuel: Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο, übers. von. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Πόλις 2007.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
2007
Kant, Immanuel: Ιμμανουελ Καντ. Επιλογή από το έργο του, übers. von. Κώνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Στιγμή 2008 (Στοχασμοί 27).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Κώνσταντίνος Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
2008
Kant, Immanuel: Ανθρωπολογία από πραγματολογική άποψη, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Printa 2011.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2011
Kant, Immanuel: Τέσσερα δοκίμια κριτικής φιλοσοφίας, übers. von. Γιάννης Πίσσης, Αθήνα: Νήσος 2012.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γιάννης Πίσσης (Μεταφραστής)
2012
Kant, Immanuel: Μεταφυσική των ηθών, übers. von. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Σμίλη 2013.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
2013
Kant, Immanuel: Λογική, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Printa 2014.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής), Gottlob Jäsche (Συνεργάτης)
2014
Kant, Immanuel: Πρώτες μεταφυσικές αρχές της φυσικής επιστήμης, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Printa 2016 (Στις πηγές της γνώσης).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2016
Kant, Immanuel: Η διένεξη με τον Eberhard, übers. von. Χάρης Τασάκος, Αθήνα: Printa 2017 (Στις πηγές της γνώσης).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2017
Kant, Immanuel: Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών, hrsg. v. Κατερίνα Θανοπούλου, übers. von. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής), Κατερίνα Θανοπούλου (Επιμελητής)
2017
Mendelssohn, Moses, Immanuel Kant und Johann Georg Hamann: Τι είναι διαφωτισμός, übers. von. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: Κριτική 1989 (Κριτική Σκέψη).
Moses Mendelssohn (Συγγραφέας), Immanuel Kant (Συγγραφέας), Johann Georg Hamann (Συγγραφέας), Ν.Μ. Σκουτερόπουλος (Μεταφραστής)
1989
Schelling, F.W.I.: „Ιμμάνουελ Καντ“, in: Νέα Εστία 156/1773 (2004), S. 759–773.
F.W.I. Schelling (Συγγραφέας), Κώστας Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
2004
Kant, Immanuel. Ανθρωπολογία Από Πραγματολογική Άποψη. Translated by Χάρης Τασάκος. Αθήνα: Παπαζήση, 2020. https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=255947.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2020
Kant, Immanuel. Η Γένεση Της Κριτικής Φιλοσοφίας. Η Επιστολή Της 21ης Φεβρουαρίου 1772 Στον Marcus Herz. Translated by Βάιος Φ. Ντάφος. Αθήνα: Αμολγός, 2020. https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=252025.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Βάιος Φ. Ντάφος (Μεταφραστής)
2020
Kant, Immanuel. Η Διένεξη Με Τον Eberhard - Οι Πρόοδοι Της Μεταφυσικής. Translated by Χάρης Τασάκος. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2021. https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=260019.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2021
Kant, Immanuel. Κριτική Της Κριτικής Ικανότητας. Translated by Χάρης Τασάκος. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2020. https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=249956.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2020
Kant, Immanuel. Λογική. Translated by Χάρης Τασάκος. Αθήνα: Παπαζήση, 2020. https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=255948.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2020
Kant, Immanuel. Οι Πρόοδοι Της Μεταφυσικής.  Στη Γερμανία Από Την Εποχή Του Leibniz Και Του Wolff. Translated by Χάρης Τασάκος. Αθήνα: Printa, 2018.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2018
Kant, Immanuel. Παρατηρήσεις Για Το Αίσθημα Του Ωραίου Και Του Υπέροχου - Η Έννοια Του Αρνητικού Μεγέθους Στη Φιλοσοφία. Translated by Χάρης Τασάκος. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2021. https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=257573.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2021
Kant, Immanuel. Πρώτες Μεταφυσικές Αρχές Της Φυσικής Επιστήμης. Translated by Χάρης Τασάκος. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2021.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Χάρης Τασάκος (Μεταφραστής)
2021
Kant, Immanuel. Τα Όνειρα Ενός Αλαφροΐσκιωτου Επεξηγημένα Μέσα Από Τα Όνειρα Της Μεταφυσικής. Translated by Στέλιος Γκαρδής. Αθήνα: Εκκρεμές, 2020. https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=246057.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Στέλιος Γκαρδής (Μεταφραστής)
2020

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον