Ηλίας Βενέζης

1904 (Ayvalık, Türkei) – 1973 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Papadiamantis, Alexandros und Verschiedene: Der Traum auf den Wellen und andere griechische Erzählungen, übers. von. Alexander Steinmetz, Leipzig: Felix Meiner Verlag 1944.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Verschiedene (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1944
Venesis, Elias: Theonichos und Mnesarete, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea und Hermann Müller, Stuttgart: Rowohlt 1948.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Hermann Müller (Μεταφραστής)
1948
Venesis, Elias: Die Boten der Versöhnung. Erzählungen aus Griechenland, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Heidelberg: Wolfgang Rothe 1958.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1958
Venesis, Elias: Friede in attischer Bucht, übers. von. Helmut Flume, Hamburg: Christian Wegner 1963.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Helmut Flume (Μεταφραστής)
1963
Venesis, Elias: Nummer 31328. Leidensweg in Anatolien, übers. von. Roland Hampe, Mainz: Philipp von Zabern 1969.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Roland Hampe (Μεταφραστής)
1969
Venesis, Elias: Äolische Erde, übers. von. Roland Hampe, 2. Auflage Aufl., Mainz: Philipp von Zabern 1977.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Roland Hampe (Μεταφραστής)
1977
Venesis, Ilias: Äolische Erde, übers. von. Roland Hampe, Wiesbaden: Insel Verlag 1949.
Ilias Venesis (Συγγραφέας), Roland Hampe (Μεταφραστής)
1949
Venesis, Ilias: Äolische Erde, übers. von. Roland Hampe, 3. Aufl., Frankfurt a.M., Leipzig: Insel Verlag 1992.
Ilias Venesis (Συγγραφέας), Roland Hampe (Μεταφραστής)
1992
Venesis, Ilias: Äolische Erde, übers. von. Roland Hampe, Frankfurt a.M., Leipzig: Insel Verlag 2001.
Ilias Venesis (Συγγραφέας), Roland Hampe (Μεταφραστής)
2001

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον