Ηλίας Τανταλίδης

1818 (Κωνσταντινούπολη) – 1876 (Κωνσταντινούπολη)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Schulze-Röbbecke, Evangelia: Die Übersetzung in Griechenland: deutsch-griechische Übersetzungen seit der Aufklärung, Heidelberg: Groos 1993 (Textcontext : Beiheft ; 5).
Evangelia Schulze-Röbbecke (Συγγραφέας)
1993
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Fistouris, Dimosthenis. “Deutsche Lieder in Sammlungen von Alexandros Rangavis, Alexandros Katakouzinos Und Anastassios Maltos Um Die Wende Vom 19. Zum 20. Jahrhundert.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Joachim Winkler, November 4, 2023. https://comdeg.eu/compendium/essay/113493/.
Dimosthenis Fistouris (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
11.04.2023
Φιστουρής, Δημοσθένης. “Γερμανικά Άσματα Μέσα Από Τις Συλλογές: Αλέξανδρου Ραγκαβή, Αλέξανδρου Κατακουζηνού Και Αναστασίου Μάλτου, Από Το Λυκόφως Του 19ου Στην Αυγή Του 20ού Αιώνα.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, November 4, 2023. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/113493/.
Δημοσθένης Φιστουρής (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
11.04.2023
Velestinlis, Rhigas u. a.: Sammlung neugriechischer Gedichte und Studie über den Hellenismus, hrsg. v. Adalbert Boysen, übers. von. Adalbert Boysen u. a., Marburg: N.G. Elwert 1902.
Rhigas Velestinlis (Συγγραφέας), Alexander Ypsilanti (Συγγραφέας), Panagiotis Soutsos (Συγγραφέας), Alexander Soutsos (Συγγραφέας), Angelika Palis (Συγγραφέας), D. Solomos (Συγγραφέας), Johannes Karasutsas (Συγγραφέας), Georg Zalocostas (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), Aristoteles Valaoritis (Συγγραφέας), Elias Tantalides (Συγγραφέας), Georg Drosinis (Συγγραφέας), Kléon Rangabé (Συγγραφέας), A. Vlachos (Συγγραφέας), Volkslieder (Συγγραφέας), Adalbert Boysen (Επιμελητής, Μεταφραστής), Theodor Kind (Μεταφραστής), Daniel Sanders (Μεταφραστής), Alexandros Rizos Rangavis (Μεταφραστής), Hans Müller (Μεταφραστής), August Boltz (Μεταφραστής), Volkslieder (Μεταφραστής), Hermann Lübke (Μεταφραστής), Arnold Passow (Μεταφραστής)
1902
Christópulos, Athanasios/Rangabé, A. R./Paparigópulos, D./Sutsos, Panagiotos/Valaoritis, Aristotélis/Kydoniotis, Dim./Vikélas, Dim./Tantalidis, Elias (1880): Lieder des hellenischen Mirza-Schaffy Athanasios Christópulos nebst einer Auswahl von Liedern und Gedichten hellenischer Zeitgenossen. Im Versmaasse  der Originale. Übertragen von August Boltz. Leipzig: Friedrich.
Athanasios Christópulos (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), D. Paparigópulos (Συγγραφέας), Panagiotos Sutsos (Συγγραφέας), Aristotélis Valaoritis (Συγγραφέας), Dim. Kydoniotis (Συγγραφέας), Dim. Vikélas (Συγγραφέας), Elias Tantalidis (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1880

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον