Χάινριχ Νίκολαους Ούλριχς

08.12.1807 (Βρέμη) – 10.10.1843 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Gehrke, Hans-Joachim: „Die Rolle der deutschen Archäologie in Griechenland“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 119–126.
Hans-Joachim Gehrke (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Klamaris, Nikolaos K.: „Griechische Wissenschaftler in Deutschland“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 225–245.
Nikolaos K. Klamaris (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Kotsowilis, Konstantin: Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern: (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, 1. Aufl Aufl., München: K. Kotsowilis 1995.
Konstantin Kotsowilis (Συγγραφέας)
1995
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Elsmann, Thomas: „Heinrich Nikolaus Ulrichs und Johann Paul Ernst Greverus: Reiselust, Reisen und Forschungen im Griechenland des 19. Jahrhunderts“, in: Kloft, Hans (Hrsg.): Bremen - Griechenland: Stationen und Aspekte einer Partnerschaft, Bremen: Edition Temmen 2002 (Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens 22), S. 44–67.
Thomas Elsmann (Συγγραφέας), Hans Kloft (Επιμελητής)
2002
Fittschen, Klaus, Lorenz: „Archäologische Forschungen in Griechenland zur Zeit König Ottos (1832-1862)“, in: Baumstark, Reinhold (Hrsg.): Das neue Hellas. Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I., München: Hirmer Verlag 1999, S. 133–147.
Lorenz Fittschen, Klaus (Συγγραφέας), Reinhold Baumstark (Επιμελητής)
1999
Unbekannt: „Ulrichs, Heinrich Nicolaus“, in: Neuer Nekrolog der Deutschen 21/1843 (1845), S. 104–114, https://wbis.degruyter.com/biographic-document/D446-256-2.
Unbekannt (Συγγραφέας)
1845
Unbekannt: „Ulrichs, Heinrich Nikolaus“, , Bd. 10, München/Leipzig: Saur 1999, S. 69.
Unbekannt (Συγγραφέας)
1999
Ulrichs, Heinrich N.: Στοιχειώδη Μαθήματα της Λατινικής γλώσσης. Συγγραφείσα υπό Ενρ. Νικ. Ουλερίχου Δ. Φ. εκ Βρέμης της Γερμανίας, Εν Αθήναις: Ανδρέας Κορομηλάς 1836.
Heinrich N. Ulrichs (Συγγραφέας)
1836
Ulrichs, Heinrich Nicolaus: Λεξικόν λατινοελληνικόν το μεν πρώτον συνταχθέν και εκδοθέν υπό του εκ Βρέμης της Γερμανίας Ερρίκου Ουλερίχου, είτα δε το δεύτερον τρίτον και τέταρτον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφ. Α. Κουμανούδη, Εν Αθήναις: Παρά τοις εκδόταις Κ. Αντωνιάδη Σ. Κ. Βλαστώ 1884.
Heinrich Nicolaus Ulrichs (Συγγραφέας), Στέφανος Κουμανουύδης (Συνεργάτης), Ιωάννης Πρωτόδικος (Συνεργάτης), Μάρκος Βιαγκίνης (Συνεργάτης)
1884
Ulrichs, Heinrich Nikolaus: Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης. Συγγραφείσα υπό Ενρ. Νικ. Ουλερίχου Δ. Φ. εκ Βρέμης της Γερμανίας, Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά 1835.
Heinrich Nikolaus Ulrichs (Συγγραφέας)
1835
Ulrichs, Heinrich Nikolaus: Λεξικόν Λατινοελληνικόν. Συγγραφέν υπό Ενρ. Νικ. Ουλερίχου, Δ. Φ. Τακτ. Καθηγητού του εν Αθήναις Πανεπιστημίου Όθωνος, Εν Αθήναις: Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας 1840.
Heinrich Nikolaus Ulrichs (Συγγραφέας)
1840-41

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον