Ερνέστος Κούρτιος

02.09.1814 (Λύμπεκ ) – 11.07.1896 (Βερολίνο)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Borsche, Eberhard: Adolf Ellissen (1815-1872). Ein Vorläufer der modernen byzantinistischen Literatur- und Sprachforschung. Ein Gelehrtenleben zwischen Politik und Wissenschaft, Hildesheim: August Lax 1955.
Eberhard Borsche (Συγγραφέας)
1955
Gehrke, Hans-Joachim: „Die Rolle der deutschen Archäologie in Griechenland“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 119–126.
Hans-Joachim Gehrke (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Ipsen, Dorothea: „Visionäre Aneignung der Antike. Die Wahrnehmung Griechenlands in den Reiseberichten von Gerhart Hauptmann und Isolde Kurz“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Wien: Böhlau 2010, S. 3–13.
Dorothea Ipsen (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Jantzen, Ulf: Einhundert Jahre Athener Institut 1874-1974, Mainz: von Zabern 1986.
Ulf Jantzen (Συγγραφέας)
1986
Russack, Hans Hermann: Deutsche bauen in Athen, Berlin: Limpert 1942.
Hans Hermann Russack (Συγγραφέας)
1942
Sösemann, Bernd: „Gedanken zum 100. Todestag von Ernst Curtius“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1996), S. 110–129.
Bernd Sösemann (Συγγραφέας)
1996
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Papageorgiou-Venetas, Alexander. “Eine Jugend in Griechenland (1837–1840): Die Sehnsuchtsreise Des Altertumsforschers Ernst Curtius.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Alexander Papageorgiou-Venetas, January 28, 2021. https://comdeg.eu/compendium/essay/101552/.
Alexander Papageorgiou-Venetas (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Alexander Papageorgiou-Venetas (Μεταφραστής)
28.01.2021
Παπαγεωργίου-Βενέτας, Αλέξανδρος. “Μια Νεότητα Στην Ελλάδα 1837-1840. Το Ταξίδι Του Νόστου Του Ελληνιστή Ernst Curtius.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, January 28, 2021. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/101552/.
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενέτας (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
28.01.2021
Μποχώτης, Αθανάσιος Ν.: Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος : Η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας 1869 - 1882, hrsg. v. Θανάσης Καλπαξής, Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2015 (Αρχαιολογία και Πολιτική 3).
Αθανάσιος Ν. Μποχώτης (Συγγραφέας), Θανάσης Καλπαξής (Επιμελητής)
2015
Curtius, Ernst: Σημαντικότης της Νεωτέρας Ελληνικής  προς τε την Αρχαίαν Γλώσσαν και προς την Συγκριτικήν Γλωσσολογίαν. Διατριβή συγγραφείσα και αναγνωσθείσα υπό  Ερνέστου Κουρτίου  εν τη Γοτίγγῃ Βασιλική Εταιρεία των Επιστημών. Εξελληνισθείσα υπό  Θεαγένους Λιβαδά,  Δ. Φ. Διευθυντού της εν Τεργέστῃ Ελληνικής Σχολής, übers. von. Θεαγένης Λιβαδάς, Τεργέστη: Loyd 1858.
Ernst Curtius (Συγγραφέας), Θεαγένης Λιβαδάς (Μεταφραστής)
1858
Curtius, Ernst: „Έδαφος και κλίμα των Αθηνών“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 12 (1878), S. 209–223.
Ernst Curtius (Συγγραφέας), Theodor von Heldreich (Μεταφραστής)
1878
Curtius, Ernst: Νάξος. Ομιλία απαγγελθείσα μεν εν τω εν Βερολίνω Επιστημονικώ Συλλόγω την 21 Φεβρουαρίου 1846 υπό  Ερνέστου Κουρτίου,  μεταφρασθείσα δε εκ του Γερμανικού υπό  Θεοδώρου Δαμαλά  τη προσθήκῃ ανασκευαστικού επιλόγου, übers. von. Θεόδωρος Δαμαλάς, Σπυρίδωνος Κουσουλίνου Τυπογραφεῖον Βιβλιοπωλεῖον 1889.
Ernst Curtius (Συγγραφέας), Θεόδωρος Δαμαλάς (Μεταφραστής)
1889
Curtius, Ernst: Ερνέστου Κουρτίου Ελληνική Ιστορία μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής υπό  Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Bd. 5 Bde.: 1896-1900, übers. von. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Athen: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1896.
Ernst Curtius (Συγγραφέας), Σπυρίδων Π. Λάμπρος (Μεταφραστής)
1896-1900
Curtius, Ernst: Das Neugriechische in seiner Bedeutung für das Altgriechische, sowie für vergleichende Sprachenkunde: (Sonderdruck), Göttingen 1857.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1857
Curtius, Ernst: Peloponnesos. Eine historisch-geographische Beschreibung der Halbinsel, Gotha: Perthes 1851.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1851-1852
Curtius, Ernst, and Johann August Kaupert, eds. Atlas von Athen. Berlin: Reimer, 1878.
Ernst Curtius (Επιμελητής), Johann August Kaupert (Επιμελητής)
1878
Curtius, Ernst. Commentatio de Portubus Athenarum. Halle: Eduard Heynemann, 1841.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1841
Curtius, Ernst. Die Akropolis von Athen: Ein Vortrag Im Wissenschaftlichen Vereine Zu Berlin Am 10. Februar Gehalten. Berlin: Wilhelm Besser, 1844.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1844
Curtius, Ernst, Friedrich Adler, and Gustav Hirschfeld, eds. Die Ausgrabungen Zu Olympia. I. Übersicht Der Arbeiten Und Funde Vom Winter Und Frühjahr 1875-1876. Vol. 1. 5 vols. Berlin: Ernst Wasmuth, 1876.
Ernst Curtius (Επιμελητής), Friedrich Adler (Επιμελητής), Gustav Hirschfeld (Επιμελητής)
1876
Curtius, Ernst, Friedrich Adler, and Gustav Hirschfeld, eds. Die Ausgrabungen Zu Olympia. II. Übersicht Der Arbeiten Und Funde Vom Winter Und Frühjahr 1876-1877. Vol. 2. 5 vols. Berlin: Ernst Wasmuth, 1877.
Ernst Curtius (Επιμελητής), Friedrich Adler (Επιμελητής), Gustav Hirschfeld (Επιμελητής)
1877
Curtius, Ernst, Friedrich Adler, and G. Treu, eds. Die Ausgrabungen Zu Olympia. III. Übersicht Der Arbeiten Und Funde Vom Winter Und Frühjahr 1877-1878. Vol. 3. 5 vols. Berlin: Ernst Wasmuth, 1879.
Ernst Curtius (Επιμελητής), Friedrich Adler (Επιμελητής), G. Treu (Επιμελητής)
1879
Curtius, Ernst, Friedrich Adler, and G. Treu, eds. Die Ausgrabungen Zu Olympia. IV. Übersicht Der Arbeiten Und Funde Vom Winter Und Frühjahr 1878-1879. Vol. 4. 5 vols. Berlin: Ernst Wasmuth, 1880.
Ernst Curtius (Επιμελητής), Friedrich Adler (Επιμελητής), G. Treu (Επιμελητής)
1880
Curtius, Ernst, Friedrich Adler, G. Treu, and Wilhelm Dörpfeld, eds. Die Ausgrabungen Zu Olympia. V. Übersicht Der Arbeiten Und Funde Vom Winter Und Frühjahr 1879-1880 Und 1880-1881. Vol. 5. 5 vols. Berlin: Ernst Wasmuth, 1881.
Ernst Curtius (Επιμελητής), Friedrich Adler (Επιμελητής), G. Treu (Επιμελητής), Wilhelm Dörpfeld (Επιμελητής)
1881
Curtius, Ernst. Die Ionier Vor Der Ionischen Wanderung. Berlin: Wilhelm Hertz, 1855.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1855
Curtius, Ernst. Die Stadtgeschichte von Athen. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1891.
Ernst Curtius (Συγγραφέας), Arthur Milchhoefer (Συνεργάτης), Johann August Kaupert (Συνεργάτης)
1891
Curtius, Ernst. Erläuternder Text Der Sieben Karten Zur Topographie von Athen. Gotha: Perthes, 1868.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1868
Curtius, Friedrich. Ernst Curtius. Ein Lebensbild in Briefen. Berlin: J. Springer, 1903.
Friedrich Curtius (Συγγραφέας)
1903
Curtius, Ernst (1894): Gesammelte Abhandlungen. Berlin: Hertz.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1894
Curtius, Ernst. Griechische Geschichte. Vol. 2. 3 vols. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1861.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1861
Curtius, Ernst. Griechische Geschichte. Vol. 3. 3 vols. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1867.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1867
Curtius, Ernst. Griechische Geschichte. Vol. 1. 3 vols. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1857.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1857
Curtius, Ernst, ed. Karten von Attica. Berlin: Reimer, 1903.
Ernst Curtius (Επιμελητής)
1903
Curtius, Ernst, and Emanuel Geibel. Klassische Studien. Uebersetzungen Aus Griechischen Dichtern. Bonn: Eduard Weber, 1840.
Ernst Curtius (Συγγραφέας), Emanuel Geibel (Συγγραφέας)
1840
Curtius, Ernst. Naxos: Ein Vortrag Im Wissenschaftlichen Vereine Zu Berlin Am 21. Februar 1846 Gehalten. Berlin: Wilhelm Besser, 1846.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1846
Curtius, Ernst, and Friedrich Adler, eds. Olympia: Die Ergebnisse Der von Dem Deutschen Reich Veranstalteten Ausgrabung. Berlin: A. Asher & Co., 1897.
Ernst Curtius (Επιμελητής), Friedrich Adler (Επιμελητής)
1897
Curtius, Ernst. Olympia: Ein Vortrag Im Wissenschaftlichen Verein Zu Berlin Am 10. Januar Gehalten. Berlin: Wilhelm Hertz, 1852.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1852
Curtius, Ernst. Über Den Religiösen Charakter Der Griechischen Münzen. Monatsberichte Der Königlich Preußischen Akademie Der Wissenschaften Juni 1869. Berlin, 1872.
Ernst Curtius (Συγγραφέας)
1872
Michaelis, Adolf. Geschichte Des Deutschen Archäologischen Instituts 1829-1879 (Festschrift Zum Einundzwanzigsten April 1879). Edited by Centraldirection des Archäologischen Instituts. Berlin: A. Asher & Co., 1879.
Adolf Michaelis (Συγγραφέας), Centraldirection des Archäologischen Instituts (Επιμελητής)
1879
Geibel, Emanuel: „Reise nach Griechenland; Griechenland“, in: Fehling, Emil F. (Hrsg.): Emanuel Geibels Jugendbriefe. Bonn - Berlin - Griechenland, Berlin: Karl Curtius 1909, S. 120–246.
Emanuel Geibel (Συγγραφέας), Emil F. Fehling (Επιμελητής)
1909

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον