Νίκη Αϊντενάιερ-Αναστασιάδη

28.10.1940 (Κιλκίς) –

Αναφορές στην Επιτομή

Νίκη Αϊντενάιερ-Αναστασιάδη Άρθρα
Νίκη Eideneier-Αναστασιάδη Εργοβιογραφικό σημείωμα
Hans Eideneier Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Bachmann, Ingeborg: Το τριακοστό έτος, übers. von. Νίκη Αϊντενάιερ, Αθήνα: Εξάντας 1990 (21ος αιώνας 25).
Ingeborg Bachmann (Συγγραφέας), Νίκη Αϊντενάιερ (Μεταφραστής)
1990
Beck, Hans-Georg: Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, übers. von. Niki Eideneier, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1988.
Hans-Georg Beck (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1988
Beck, Hans-Georg: Αποχαιρετισμός στο Βυζάντιο, übers. von. Niki Eideneier, Αθήνα: Περίπλους 1999 (Μεσαίωνας).
Hans-Georg Beck (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1999
Delius, Friedrich Christian: „H σιωπή της Κολωνίας“, in: Ausblicke 36 (1979), S. 777–778.
Friedrich Christian Delius (Συγγραφέας), Νίκη Άιντενάιερ (Μεταφραστής)
1979
Delius, Friedrich Christian: „Venceremos ή λόγοι αυπνίας“, in: Ausblicke 36 (1979), S. 780–781.
Friedrich Christian Delius (Συγγραφέας), Νίκη Άιντενάιερ (Μεταφραστής)
1979
Delius, Friedrich Christian: „Βιογραφικά σκέρτσα“, in: Ausblicke 36 (1979), S. 781–782.
Friedrich Christian Delius (Συγγραφέας), Νίκη Άιντενάιερ (Μεταφραστής)
1979
Delius, Friedrich Christian: „Η σκόλη του διανοούμενου“, in: Ausblicke 36 (1979), S. 780.
Friedrich Christian Delius (Συγγραφέας), Νίκη Άιντενάιερ (Μεταφραστής)
1979
Delius, Friedrich Christian: „Οι καινούργιες έγνοιες των ελεύθερων συνεργατών“, in: Ausblicke 36 (1979), S. 778–779.
Friedrich Christian Delius (Συγγραφέας), Νίκη Άιντενάιερ (Μεταφραστής)
1979
Dirks, Liane: Κι ο έρωτας; Η άγραφη ιστορία της Κρύστυνα Τσιβούλτσκα, übers. von. Niki Eideneier, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2005.
Liane Dirks (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
2005
Greifenhagen, Martin: „Προοδευμένη συνείδηση; Επερωτήσεις ενός κοινωνιολόγου προς τη λογοτεχνία“, in: Ausblicke 36 (1979), S. 769–776.
Martin Greifenhagen (Συγγραφέας), Νίκη Άιντενάιερ (Μεταφραστής)
1979
Handke, Peter: Κάσπαρ, übers. von. Νίκη Αϊντενάιερ, Αθήνα: Δωδώνη 1975.
Peter Handke (Συγγραφέας), Νίκη Αϊντενάιερ (Μεταφραστής)
1975
Handke, Peter: Αμέριμνη δυστυχία, übers. von. Νίκη Αϊντενάιερ, Αθήνα: Νεφέλη 1983.
Peter Handke (Συγγραφέας), Νίκη Αϊντενάιερ (Μεταφραστής)
1983
Lettau, Reinhard: „Μάταιες σκέψεις σχετικά με την κατάσταση της λογοτεχνίας“, in: Ausblicke 36 (1979), S. 763–768.
Reinhard Lettau (Συγγραφέας), Νίκη Άιντενάιερ (Μεταφραστής)
1979
Stefan, Verena: „Εκδορές [Ausschnitt]“, in: Ausblicke 33 (1977), S. 684–700.
Verena Stefan (Συγγραφέας), Νίκη Αϊντενάιερ (Μεταφραστής)
1977
Άγνωστη/ος: Κολωνέζικη συμφωνία. Λογοτέχνες της Κολωνίας- δείγμα γραφής, hrsg. v. Σοφία Γεωργαλλίδη, übers. von. Νίκη Αϊντενάιερ, Σοφία Γεωργαλλίδη und Κώστας Γιαννακάκος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1993.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Σοφία Γεωργαλλίδη (Επιμελητής, Μεταφραστής), Νίκη Αϊντενάιερ (Μεταφραστής), Κώστας Γιαννακάκος (Μεταφραστής)
1993
Alexakis, Vassilis (1986): Leonidas’ Schatten. Köln: Romiosini.
Vassilis Alexakis (Συγγραφέας), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής)
1986
Alexakis, Vassilis: Talgo, übers. von. Niki Eideneier, Köln: Romiosini 1986.
Vassilis Alexakis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1986
Alexakis, Vassilis: Warum weinst du denn?, übers. von. Niki Eideneier, Köln/Hamburg: Romiosini/Schwarze Kunst 1991 (Reihe Andruck 2).
Vassilis Alexakis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1991
Amariotu, Maria: Die Schwiegermutter aus Zucker. Märchen aus Kreta, übers. von. Inge van Meerendonk, Köln: Romiosini 1987 (Die kleine Reihe).
Maria Amariotu (Συγγραφέας), Inge van Meerendonk (Μεταφραστής)
1987
Anagnostaki, Lula: Die Kassette, Bd. 2, übers. von. Nelly Weber und Niki Eideneier, Köln: Romiosini 1986 (Zeitgenössisches griechisches Theater).
Lula Anagnostaki (Συγγραφέας), Nelly Weber (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1986
Anagnostakis, Manolis: Balladen, übers. von. Niki Eideneier, Köln: Romiosini 1987.
Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1987
Anomeritis, Yiorgos: Endstation Ägäis: Gedichte, übers. von. Niki Eideneier, Athen: Verlag der Griechenland Zeitung 2017.
Yiorgos Anomeritis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
2017
Arnakis, Andreas: Ein weißer Wal im Rhein, übers. von. Artemis Arnakis und Niki Eideneier, Frankfurt a. M.: Größenwahn Verlag 2015.
Andreas Arnakis (Συγγραφέας), Artemis Arnakis (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
2015
Bakolas, Nikos: Mythologia. Zwölf miteinander verbundene Geschichten, übers. von. Desbina Kallinikidu, Köln/Thessaloniki: Romiosini/Paratiritis 1991.
Nikos Bakolas (Συγγραφέας), Desbina Kallinikidu (Μεταφραστής)
1991
Charalambidis, Kyriakos, Kostas Mondis und Vassilis Michailidis: Hier, wo das Wunder noch wirkt. Stationen der zyprischen Dichtung, übers. von. Hans Eideneier, Köln: Romiosini 2000.
Kyriakos Charalambidis (Συγγραφέας), Kostas Mondis (Συγγραφέας), Vassilis Michailidis (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής)
2000
Chatzis, Dimitris: Das doppelte Buch, übers. von. Luise Steller, Köln: Romiosini 1983.
Dimitris Chatzis (Συγγραφέας), Luise Steller (Μεταφραστής)
1983
Chatzopulos, Konstantinos K.: Herbst, übers. von. Alexis Eideneier, Köln: Romiosini 1997.
Konstantinos K. Chatzopulos (Συγγραφέας), Alexis Eideneier (Μεταφραστής)
1997
Chimonas, Jorgos: Meine Reisen, übers. von. Danae Coulmas und Niki Eideneier, Köln: Romiosini 1990.
Jorgos Chimonas (Συγγραφέας), Danae Coulmas (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1990
Chimonas, Jorgos: Der Feind des Dichters und andere Texte: Ausgewählte Prosa, übers. von. Danae Coulmas, Niki Eideneier und Helena Pekalis, Berlin: Edition Romiosini 2017.
Jorgos Chimonas (Συγγραφέας), Danae Coulmas (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής), Helena Pekalis (Μεταφραστής)
2017
Christofilakis, Jorjis (1987): Der Proviantmeister. Köln: Romiosini. (= Theatertexte 3).
Jorjis Christofilakis (Συγγραφέας), Fanny Atheras (Μεταφραστής)
1987
Cranaki, Mimika: Contre-Temps, übers. von. Birgit Hildebrand, Köln: Romiosini 2001.
Mimika Cranaki (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής)
2001
Cranaki, Mimika I.: Nationalität: Philhellene. Eine Odyssee in vierundzwanzig Briefen, übers. von. Birgit Hildebrand, Köln: Romiosini 1996.
Mimika I. Cranaki (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής)
1996
Delamotte, Marianne: Gegenstrebende Harmonie, übers. von. Hans Eideneier, Köln: Romiosini 2007.
Marianne Delamotte (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής)
2007
Delidimitriou-Tsakmaki, Eleni: Die Stoffpuppe, übers. von. Ruth Jaeneke und Georgios Salakides, Köln: Romiosini 1994.
Eleni Delidimitriou-Tsakmaki (Συγγραφέας), Ruth Jaeneke (Μεταφραστής), Georgios Salakides (Μεταφραστής)
1994
Delidimitriou-Tsakmaki, Eleni: Aris, der Sohn des Emigranten, Bd. 3, übers. von. Sophia Georgallidis, Köln: Romiosini 1999 (Zweisprachig).
Eleni Delidimitriou-Tsakmaki (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής)
1999
Dialegmenos, Jorjis: Visage, übers. von. Alexis Eideneier, Köln: Romiosini 1997.
Jorjis Dialegmenos (Συγγραφέας), Alexis Eideneier (Μεταφραστής)
1997
Volksmärchen: Die Hexe von Patmos. Märchen von den griechischen Inseln, übers. von. Ines Diller-Sellschopp, Köln: Romiosini 1983.
Volksmärchen (Συγγραφέας), Ines Diller-Sellschopp (Μεταφραστής)
1983
Dimitriou, Sotiris: Laß es dir gut gehen, übers. von. Birgit Hildebrand, Köln: Romiosini 1998.
Sotiris Dimitriou (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής)
1998
Dimula, Kiki: Plötzlich wurde ich hellhörig: Gedichte und Der spielerische Mythos, übers. von. Dadi Sideri, Köln: Romiosini 2007.
Kiki Dimula (Συγγραφέας), Dadi Sideri (Μεταφραστής)
2007
Solomos, Dionysios: „Hymnus an die Freiheit“, Die Freiheit der Griechen und ihr Sänger Dionysios Solomos, Köln: Romiosini 1999, S. 207–223.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Hans-Peter Drögemüller (Μεταφραστής)
1999
Eckhardt, Klaus: So singt Griechenland. Ein Liederbuch mit Noten Gitarrenakkorden, Texten in griechischer Original- und Lautumschrift, Übersetzungen und Plattenhinweisen, Bd. So singt Griechenland, übers. von. Klaus Eckhardt, Köln: Romiosini 1983.
Klaus Eckhardt (Συγγραφέας), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής)
1983
Eckhardt, Klaus (Hrsg.): So singt Griechenland 2. Made in Greece, Köln: Romiosini 1984.
Klaus Eckhardt (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1984
Eideneier, Hans und Niki Eideneier (Hrsg.): Zyprische Miniaturen, Köln: Romiosini 1987.
Hans Eideneier (Επιμελητής), Niki Eideneier (Επιμελητής)
1987
Ptochoprodromos (1991): Ptochoprodromos: Einführung, kritische Ausgabe, deutsche Übersetzung, Glossar. Köln: Romiosini. (= Neograeca medii aevi ; 5).
Ptochoprodromos (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής)
1991
Kechaidis, Dimitris et al. (1982): Tavli. Zwölf moderne griechische Einakter. Köln: Verlag der Buchhandlung Moll und Eckhardt.
Dimitris Kechaidis (Συγγραφέας), Lula Anagnostaki (Συγγραφέας), Jorgos Christofilakis (Συγγραφέας), Iakovos Kambanellis (Συγγραφέας), Jorgos Maniotis (Συγγραφέας), Kostas Murselas (Συγγραφέας), Marios Pondikas (Συγγραφέας), Nikos Sakopoulos (Συγγραφέας), Vassilis Tsikiropoulos (Συγγραφέας), Dimitris Christodulu (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Hans Eideneier (Επιμελητής)
1982
Eideneier, Niki (Hrsg.): Dimitrakis ’86. „Um eine Heimat bittend“, Köln: Romiosini 1985.
Niki Eideneier (Επιμελητής)
1985
Pentzikis, Nikos G. et al. (1989): Saloniki erzählt. Prosaschriftsteller der Nachkriegszeit von Thessaloniki. Köln: Romiosini.
Nikos G. Pentzikis (Συγγραφέας), Jorgos Kitsopoulos (Συγγραφέας), Telemachos Alaveras (Συγγραφέας), Jorgos Ioannu (Συγγραφέας), Nikos Bakolas (Συγγραφέας), Dinos Christianopulos (Συγγραφέας), Periklis Sfyridis (Συγγραφέας), Prodromos Markoglu (Συγγραφέας), Markos Meskos (Συγγραφέας), Kostas Lachas (Συγγραφέας), Tolis Kasantzis (Συγγραφέας), Sakis Papadimitriu (Συγγραφέας), Nikos Papaspyru (Συγγραφέας), Andonis Surunis (Συγγραφέας), Jorgos B. Katos (Συγγραφέας), Alexandra Delijiorji (Συγγραφέας), Alexandros Kosmatopulos (Συγγραφέας), Albertos Nar (Συγγραφέας), Alekos Damianidis (Συγγραφέας), Tasos Kalutsas (Συγγραφέας), Manolis Xexakis (Συγγραφέας), Stella Bojiatzoglu (Συγγραφέας), Maria Katsoni (Συγγραφέας), Ilias Kutsukos (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Periklis Sfyridis (Επιμελητής), Desbina Kallinikidou (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Judith Eickler (Μεταφραστής), Konstantina Glikioti (Μεταφραστής), Eleni Georgopoulou (Μεταφραστής), Ulrike Drißner (Μεταφραστής), Alexis Eideneier (Μεταφραστής), Michael Mrozek (Μεταφραστής), Cornelia Pochert (Μεταφραστής), Bettina Mette (Μεταφραστής), Joana Louvros-Ankel (Μεταφραστής), Stamatia Kalojeropulos (Μεταφραστής), Maria Bogdanu (Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής), Petra Kaltsas (Μεταφραστής), Nelly Weber (Μεταφραστής), Jens Beucker (Μεταφραστής), Ute Rinke-Moladakis (Μεταφραστής), Angela Jakobs (Μεταφραστής), Beate Ließen (Μεταφραστής), Julia Mengel-Dongas (Μεταφραστής), Athina Vezakiadu (Μεταφραστής), Marie-Luise Neubauer (Μεταφραστής)
1989
Eideneier, Niki und Arzu Toker (Hrsg.): Kalimerhaba. Griechisch-deutsch-türkisches Lesebuch, Köln: Romiosini 1992.
Niki Eideneier (Επιμελητής), Arzu Toker (Επιμελητής)
1992
Velijanni-Tersi, Chryssula u. a.: Thessaloniki – Bilder einer Stadt, hrsg. v. Niki Eideneier und Hans Eideneier, übers. von. Jens Beucker u. a., Köln: Romiosini 1992.
Chryssula Velijanni-Tersi (Συγγραφέας), Emmanuil Vutyras (Συγγραφέας), Dinos Christianopulos (Συγγραφέας), Alkmini Stavridu-Safraka (Συγγραφέας), Ioannis K. Hassiotis (Συγγραφέας), Jannis D. Stefanidis (Συγγραφέας), Vassilios Kondis (Συγγραφέας), Albertos Nar (Συγγραφέας), Theano Tsiovaridu (Συγγραφέας), Michalis Tiverios (Συγγραφέας), Nikos Nikonanos (Συγγραφέας), Charalambos Bakirtzis (Συγγραφέας), Miltiadis Papanikolau (Συγγραφέας), Periklis Sfyridis (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Συγγραφέας), Charalambos K. Papastathis (Συγγραφέας), Jorgos Kechajoglu (Συγγραφέας), Christos Safiris (Συγγραφέας), G. Th. Vafopulos (Συγγραφέας), Ioannis Kameniatis (Συγγραφέας), Ioannis Thassitis (Συγγραφέας), Nikos-Alexis Aslanoglou (Συγγραφέας), Anestis Evangelu (Συγγραφέας), Maria Kentru-Agathopulu (Συγγραφέας), Jorgos Stojiannidis (Συγγραφέας), Nina Banu (Συγγραφέας), Jürgen Meyer (Συγγραφέας), Dimitris Bruchos (Συγγραφέας), Nina Kokkalidu-Nachmia (Συγγραφέας), Nikos G. Pentzikis (Συγγραφέας), Kostas Sterjopulos (Συγγραφέας), Jorgos Ioannu (Συγγραφέας), Aris Jeorjiu (Συγγραφέας), Alexandros Issaris (Συγγραφέας), Alexandra Delijiorji (Συγγραφέας), Frixos Makris (Συγγραφέας), Nikos Bakolas (Συγγραφέας), Zoi Karelli (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Dionyssis Savvopulos (Συγγραφέας), Sakis Papadimitriu (Συγγραφέας), Floros Floridis (Συγγραφέας), Vassilis Tsitsanis (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Maria Archimandritu (Συγγραφέας), Kostula Mitropulu (Συγγραφέας), Periklis Katos (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Hans Eideneier (Επιμελητής), Jens Beucker (Μεταφραστής), Eleonore Bung (Μεταφραστής), Kunigunde Büse (Μεταφραστής), Plutarch Chiotopulos (Μεταφραστής), Käthi Dorfmüller (Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής), Judith Eickler (Μεταφραστής), Alexis Eideneier (Μεταφραστής), Robert Feser (Μεταφραστής), Helga Luisa Frank (Μεταφραστής), Heinz Gauer (Μεταφραστής), Jannis Georgopulos (Μεταφραστής), Sophia Georgalidu (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Desbina Kallinikidu (Μεταφραστής), Joana Louvros-Ankel (Μεταφραστής), Ulrich Moennig (Μεταφραστής), Hannelore Ochs (Μεταφραστής), Helena Pekalis (Μεταφραστής), Nelly Weber (Μεταφραστής), Helma Winterwerb (Μεταφραστής)
1992
Eideneier, Niki (Hg.) (1995): ... Die Visionen deiner Liebeslust. Liebe und Erotik in der Fremde. Köln: Romiosini.
Niki Eideneier (Επιμελητής)
1995
Panagopoulou, Olga u. a.: Kinder des Meeres. Geschichten der Heimat und der Fremde, hrsg. v. Niki Eideneier, übers. von. Konstantin Margaritopoulos u. a., Köln: Romiosini 1997.
Olga Panagopoulou (Συγγραφέας), Jorgos Matzuranis (Συγγραφέας), Eleni Delidimitriou-Tsakmaki (Συγγραφέας), Lilian Mitrou (Συγγραφέας), Maria Kallianda-Galliou (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Konstantin Margaritopoulos (Μεταφραστής), Brigitte Keil (Μεταφραστής), Maria Hadjiantoniou-Wolf (Μεταφραστής), Lilian Mitrou (Μεταφραστής), Nelly Weber (Μεταφραστής), Eleni Torossi (Μεταφραστής)
1997
Karaoulis, Kostas u. a.: Altwerden ist ein köstlich Ding? - Altwerden in der Fremde, hrsg. v. Niki Eideneier und Sophia Kallifatidou, übers. von. Birgit Hildebrand u. a., Köln: Romiosini 2000.
Kostas Karaoulis (Συγγραφέας), Mimika Cranaki (Συγγραφέας), Napoleon Lasanis (Συγγραφέας), Antonis Risos (Συγγραφέας), Miltiadis Papanagnou (Συγγραφέας), Peter Coulmas (Συγγραφέας), Glavkos Koumides (Συγγραφέας), Petros Kyrimis (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Fotini Ladaki (Συγγραφέας), Thymios Gazis (Συγγραφέας), Giorgos Krommidas (Συγγραφέας), Sakis Porichis (Συγγραφέας), Costas Gianacacos (Συγγραφέας), Niki Tsaparli (Συγγραφέας), Arjyrios Chatzistamatiou (Συγγραφέας), Leonidas Panagiotidis (Συγγραφέας), Jorgos Valasiadis (Συγγραφέας), Georg Lillis (Συγγραφέας), Eleni Delidimitriou-Tsakmaki (Συγγραφέας), Michalis Ganas (Συγγραφέας), Jorgos Maniotis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Sophia Kallifatidou (Επιμελητής, Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Carl Wefelmeier (Μεταφραστής), Glavkos Koumides (Μεταφραστής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Thymios Gazis (Μεταφραστής), Anastasia Charalambous-Becker (Μεταφραστής), Dimitra Visaitou (Μεταφραστής), Nelly Weber (Μεταφραστής), Anne Bratani (Μεταφραστής), Joana Louvros-Ankel (Μεταφραστής)
2000
Gimossulis, Kostis u. a.: Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, hrsg. v. Niki Eideneier und Sophia Georgallidis, übers. von. Doris Wille u. a., München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001 (dtv 12905).
Kostis Gimossulis (Συγγραφέας), Angela Kastrinaki (Συγγραφέας), Michel Fais (Συγγραφέας), Amanda Michalopoulou (Συγγραφέας), Petros Tatsopoulos (Συγγραφέας), Lena Divani (Συγγραφέας), Ioanna Karystiani (Συγγραφέας), Aris Sfakianakis (Συγγραφέας), Sophia Nikolaidou (Συγγραφέας), Sotiris Dimitriou (Συγγραφέας), Vassilis Gurojannis (Συγγραφέας), Vassilis Tsiambussis (Συγγραφέας), Jorgos Chronas (Συγγραφέας), Dimosthenis Kurtovik (Συγγραφέας), Natassa Kesmeti (Συγγραφέας), Dimitris Nollas (Συγγραφέας), Dimitris Kalokyris (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Nikos Vassiliadis (Συγγραφέας), Christophoros Milionis (Συγγραφέας), Nikos Chuliaras (Συγγραφέας), Kostula Mitropulou (Συγγραφέας), Panikos Päonidis (Συγγραφέας), Pavlos Matessis (Συγγραφέας), Maria Kentrou-Agathopulou (Συγγραφέας), Periklis Sfyridis (Συγγραφέας), Elias Papadimitrakopulos (Συγγραφέας), Alki Zei (Συγγραφέας), Kostas Murselas (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής, Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής), Evangelia Nanou (Μεταφραστής), Nina-Maria Jaklitsch (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Klaus Billig (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Maria Petersen (Μεταφραστής)
2001
Solomos, Dionysios et al. (2001): Rückkehr & Ankunft. Griechische Literatur aus zwei Jahrhunderten. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW. (= Die Horen. Zeitschrift Literatur, Kunst und Kritik 46 (2001) 202).
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Kostis Palamas (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Angelos Sikelianos (Συγγραφέας), Jorgos Seferis (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Emmanuil Roidis (Συγγραφέας), Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Michael Mitsakis (Συγγραφέας), Takis Papatsonis (Συγγραφέας), Andreas Empirikos (Συγγραφέας), Nikolaos Calas (Συγγραφέας), Nikos Gavriil Pentzikis (Συγγραφέας), Nikos Engonopoulos (Συγγραφέας), Nikos Kavvadias (Συγγραφέας), Nikos Gatsos (Συγγραφέας), Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Takis Varvitsiotis (Συγγραφέας), Nikos Politis (Συγγραφέας), Ektor Kaknavatos (Συγγραφέας), Nanos Valaoritis (Συγγραφέας), Aris Alexandrou (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Takis Karvelis (Συγγραφέας), Nikos Karusos (Συγγραφέας), Nikos Bakolas (Συγγραφέας), Jorgos Ioannou (Συγγραφέας), Kostas Tachtsis (Συγγραφέας), Titos Patrikios (Συγγραφέας), Elias Ch. Papadimitrakopoulos (Συγγραφέας), Christophoros Milionis (Συγγραφέας), Thanassis Valtinos (Συγγραφέας), Matthäos G. Mundes (Συγγραφέας), Kyriakos Charalambidis (Συγγραφέας), Aris Fakinos (Συγγραφέας), Alexandros Issaris (Συγγραφέας), Antonis Surunis (Συγγραφέας), Jorgos Veltsos (Συγγραφέας), Dimitris Kalokyris (Συγγραφέας), Kostas Mavrudis (Συγγραφέας), Jenny Mastoraki (Συγγραφέας), Jorgos Markopoulos (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Sotiris Dimitriou (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Jorgos Veis (Συγγραφέας), Michel Fais (Συγγραφέας), Kostas Kondodimos (Συγγραφέας), Alexis Arvanitakis (Συγγραφέας), Elena Penga (Συγγραφέας), Despina Demertzi (Συγγραφέας), Sophia Nikolaidou (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Torsten Israel (Επιμελητής, Μεταφραστής), Günter Dietz (Μεταφραστής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής), Wolfgang Josing (Μεταφραστής), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής), Asteris Kutulas (Μεταφραστής), Ina Kutulas (Μεταφραστής), Ibo Meraskendis (Μεταφραστής), Carl Wefelmeier (Μεταφραστής), Giorgis Fotopoulos (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Evangelia Nanou (Μεταφραστής), Hilmar Bast (Μεταφραστής), Ulf-Dieter Klemm (Μεταφραστής), Katrin Schütze (Μεταφραστής), Eleni Torossi (Μεταφραστής), Andrea Schellinger (Μεταφραστής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής)
2001
Karyotákis, Kostas G. u. a.: Thalassa, Thalassa. Der Lobgesang des Meeres, hrsg. v. Niki Eideneier und Rita Krieg, übers. von. Costas Gianacacos u. a., Köln: Romiosini 2002.
Kostas G. Karyotákis (Συγγραφέας), Titos Patrikios (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Kostas Sterjopoulos (Συγγραφέας), Alexandra Papadopulou (Συγγραφέας), Elias Venesis (Συγγραφέας), Alekos Fassianos (Συγγραφέας), Angelos Terzakis (Συγγραφέας), Konstantinos Chatzopoulos (Συγγραφέας), Antonis Travlantonis (Συγγραφέας), Jorgos Seferis (Συγγραφέας), Nikos Engonopulos (Συγγραφέας), Fotis Kontoglou (Συγγραφέας), Zoi Karelli (Συγγραφέας), Jorgos Theotokas (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Stratis Myrivilis (Συγγραφέας), Kostas Karyotakis (Συγγραφέας), Themos Potamianos (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Andreas Karkavitsas (Συγγραφέας), M. Karagatsis (Συγγραφέας), Takis Sinopulos (Συγγραφέας), Arjyris Eftaliotis (Συγγραφέας), Jannis Kondos (Συγγραφέας), Kostas Uranis (Συγγραφέας), Nikos Kavvadias (Συγγραφέας), Stratis Tsirkas (Συγγραφέας), Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Dimitris Chatzis (Συγγραφέας), Elias Ch. Papadimitrakopulos (Συγγραφέας), Dadi Sideri (Συγγραφέας), Anastassis Vistonitis (Συγγραφέας), Antonis Risos (Συγγραφέας), Nikos Kasdaglis (Συγγραφέας), Jorgos Ioannou (Συγγραφέας), Miltos Sachturis (Συγγραφέας), Theophano Kalojanni (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Glavkos Koumides (Συγγραφέας), Antonis Surunis (Συγγραφέας), Nassos Vajenas (Συγγραφέας), Panikos Päonidis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Rita Krieg (Επιμελητής), Costas Gianacacos (Μεταφραστής), Brigitte Münch (Μεταφραστής), Wolfgang Josing (Μεταφραστής), Doris Gundert (Μεταφραστής), Carl Wefelmeier (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Martin Hinterberger (Μεταφραστής), Peter Henkel (Μεταφραστής), Karl Dieterich (Μεταφραστής), Luna Gertrud Steiner (Μεταφραστής), Danae Coulmas (Μεταφραστής), Timon Koulmasis (Μεταφραστής), Jens Beucker (Μεταφραστής), Dadi Sideri (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Andrea Gabriella Kapsaski (Μεταφραστής), Aris Gerardis (Μεταφραστής), Gunnar König (Μεταφραστής), Eleonore Bung (Μεταφραστής), Asteris Kutulas (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής), Alexandra Rassidakis (Μεταφραστής), Maria Sabbas-Scouras (Μεταφραστής)
2002
Eideneier, Niki (Hrsg.): Wo die Sonne zu Hause ist. Griechische Geschichten für groß und klein, Köln: Romiosini/SK Stiftung Kultur 2003.
Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Maria-Elena Elefterie (Μεταφραστής)
2003
Palamas, Kostis u. a.: Wort und Spiele. Sport und Literatur im Griechenland der Neuzeit. Eine Anthologie, hrsg. v. Niki Eideneier, übers. von. Hans Eideneier u. a., Köln: Romiosini 2004.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Anastassis Vistonitis (Συγγραφέας), Argyris Chionis (Συγγραφέας), Christoforos Milionis (Συγγραφέας), Lorenzos Mavilis (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Nassos Vajenas (Συγγραφέας), Petros Charis (Συγγραφέας), Antonis Fostieris (Συγγραφέας), Vassilis Tsiambussis (Συγγραφέας), Andonis Skiathas (Συγγραφέας), Christophoros Liontakis (Συγγραφέας), Jorgos Matzuranis (Συγγραφέας), Jorgos Chronas (Συγγραφέας), Takis Karvelis (Συγγραφέας), Stavros Safiriou (Συγγραφέας), Periklis Sfyridis (Συγγραφέας), Charis Vlavianos (Συγγραφέας), Maria Kyrtzaki (Συγγραφέας), Minas Vintiadis (Συγγραφέας), Nikos-Alexis Aslanoglou (Συγγραφέας), Menis Kumantareas (Συγγραφέας), Kostis Gimossulis (Συγγραφέας), Rula Kaklamanaki (Συγγραφέας), Vassilis Ioakim (Συγγραφέας), Maria Kentrou-Agathopulou (Συγγραφέας), Dinos Christianopulos (Συγγραφέας), Nikos Karusos (Συγγραφέας), Ersi Sotiropulou (Συγγραφέας), Alexis Stamatis (Συγγραφέας), Filippos Filippou (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Michalis Fakinos (Συγγραφέας), Mimis Suliotis (Συγγραφέας), Thanassis Chimonas (Συγγραφέας), Jannis Kontos (Συγγραφέας), Aris Sfakianakis (Συγγραφέας), Jorgos Markopulos (Συγγραφέας), Sophia Nikolaidou (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Jorgos Valassiadis (Συγγραφέας), Marios Markidis (Συγγραφέας), Kostas Kondodimos (Συγγραφέας), Asterios Tsikras (Συγγραφέας), Antonis Risos (Συγγραφέας), Nikos Chuliaras (Συγγραφέας), Kostas Mavrudis (Συγγραφέας), Manos Kondoleon (Συγγραφέας), Jorgos Veis (Συγγραφέας), Makis Tsitas (Συγγραφέας), Kostas Papajeorjiou (Συγγραφέας), Sakis Serefas (Συγγραφέας), Dimitris Kalokyris (Συγγραφέας), Alki Zei (Συγγραφέας), Nikos Engonopulos (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Andreas Empirikos (Συγγραφέας), Evjenios Trivizas (Συγγραφέας), Michalis Patentalis (Συγγραφέας), Lena Divani (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Utta Decker (Συνεργάτης), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Sabrina Laminger (Μεταφραστής), Konstantina Lokka (Μεταφραστής), Brigitte Münch (Μεταφραστής), Silvia Piangou (Μεταφραστής), Katerina Reber (Μεταφραστής), Erasmus Schöfer (Μεταφραστής), Dadi Sideri-Speck (Μεταφραστής), Heike Stefanatou (Μεταφραστής), Luna Gertrud Steiner (Μεταφραστής), Maria Valassiadou (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής)
2004
Nar, Albertos et al. (2006): Die Sonnenblumen der Juden. Die Juden in der neugriechischen Literatur. Köln: Romiosini.
Albertos Nar (Συγγραφέας), Nikos Kasantzakis (Συγγραφέας), Nikos Engonopoulos (Συγγραφέας), Andreas Karkavitsas (Συγγραφέας), Dimitris Chatzis (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Jorgos Ioannou (Συγγραφέας), Tolis Kasantzis (Συγγραφέας), Nikos I. Sidiropoulos (Συγγραφέας), Jannis Starkis (Συγγραφέας), Lena Kalaitzi-Oflidi (Συγγραφέας), Simos Kalaitzis (Συγγραφέας), Filippos Filippou (Συγγραφέας), Jannis Dallas (Συγγραφέας), Maria Kentrou-Agathopulou (Συγγραφέας), Nikos A. Kokantzis (Συγγραφέας), Zoi Karelli (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Erika Kunio-Amariglio (Συγγραφέας), Nikos Bakolas (Συγγραφέας), Evangelos Sultanis (Συγγραφέας), Nina Kokkalidu-Nachmia (Συγγραφέας), I. A. Nikolaidis (Συγγραφέας), Berry Nachmia (Συγγραφέας), Jorgos Kaftantzis (Συγγραφέας), Markos Nachon (Συγγραφέας), Takis Varvitsiotis (Συγγραφέας), Moissis Michail Burlas (Συγγραφέας), Esdras Moissis (Συγγραφέας), Kostula Mitropulu (Συγγραφέας), Iakovos Kambanellis (Συγγραφέας), Frixos Tziovas (Συγγραφέας), Dinos Christianopoulos (Συγγραφέας), Jorjis Lambrinos (Συγγραφέας), Jannis Negrepontis (Συγγραφέας), Vasso Stamatiou (Συγγραφέας), Mikis Theodorakis (Συγγραφέας), Vassilis Butos (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Dadi Sideri (Συγγραφέας), Kostas Mavrudis (Συγγραφέας), Prodromos Markoglou (Συγγραφέας), Kimon Tzallas (Συγγραφέας), Vassilis Vassilikos (Συγγραφέας), Jorgos Valassiadis (Συγγραφέας), Jannis Karatzoglou (Συγγραφέας), Periklis Sfyridis (Συγγραφέας), Karolos Cizek (Συγγραφέας), Marios Marinos Charalambous (Συγγραφέας), Mimika Cranaki (Συγγραφέας), Katerina Karisoni (Συγγραφέας), Antonis Risos (Συγγραφέας), Michel Fais (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Egon Amariglio (Μεταφραστής), Brigitte Athanassopoulos (Μεταφραστής), Jens Beucker (Μεταφραστής), Despina Borelidou (Μεταφραστής), Kunigunde Büse (Μεταφραστής), Danae Coulmas (Μεταφραστής), Evangelia Doka (Μεταφραστής), Käthi Dorfmüller-Karpusa (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Stefanie Fleischer-Pantazis (Μεταφραστής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Wolfgang Josing (Μεταφραστής), Desbina Kallinikidou (Μεταφραστής), Katharina Karduck (Μεταφραστής), Evangelos Konstantinou (Μεταφραστής), Rita Krieg (Μεταφραστής), Asteris Kutulas (Μεταφραστής), Ina Kutulas (Μεταφραστής), Joana Louvros-Ankel (Μεταφραστής), Brigitte Münch (Μεταφραστής), Ute Rinke-Karabotsos (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Dadi Sideri-Speck (Μεταφραστής), Luna Gertrud Steiner (Μεταφραστής), Maria Thomas (Μεταφραστής), Gabi Wurster (Μεταφραστής), Jorgos Valassiadis (Μεταφραστής), Maria Valassiadis (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής)
2006
Elytis, Odysseas: Tagebuch eines nichtgesehenen April, übers. von. Asteris Kutulas, Köln: Romiosini 1991.
Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Μεταφραστής)
1991
Elytis, Odysseas: „Zu meinen Collagen“, Odysseas Elytis, Tagebuch eines nichtgesehenen April, Köln: Romiosini 1991, S. 109–114.
Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Μεταφραστής)
1991
Fakinu, Evjenia: Astradeni - die Sternenbindende, übers. von. Ursula Wuckel, Köln: Romiosini 1986.
Evjenia Fakinu (Συγγραφέας), Ursula Wuckel (Μεταφραστής)
1986
Fakinu, Evjenia: Das siebte Gewand, übers. von. Karin Wilfling, Köln: Romiosini 1988.
Evjenia Fakinu (Συγγραφέας), Karin Wilfling (Μεταφραστής)
1988
Fassianos, Alekos: Heute sowie morgen und gestern - Impressionen, übers. von. Niki Eideneier, Köln: Romiosini 1999.
Alekos Fassianos (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1999
Ganas, Michalis: Stiefmutter Heimat, übers. von. Nelly Weber, Köln: Romiosini 1985.
Michalis Ganas (Συγγραφέας), Nelly Weber (Μεταφραστής)
1985
Ganas, Michalis: Gläsernes Jannena, übers. von. Nelly Weber, Köln: Romiosini 1995.
Michalis Ganas (Συγγραφέας), Nelly Weber (Μεταφραστής)
1995
Milionis, Christophoros et al. (2002): Ausflug mit Freundinnen. Eine Anthologie zeitgenössischer griechischer Erzählungen. Köln: Romiosini.
Christophoros Milionis (Συγγραφέας), Stamatis Dagdelenis (Συγγραφέας), Elias Ch. Papadimitrakopoulos (Συγγραφέας), Kostas Murselas (Συγγραφέας), Maria Kentrou-Agathopulou (Συγγραφέας), Dido Sotiriu (Συγγραφέας), Michalis Fakinos (Συγγραφέας), Maro Duka (Συγγραφέας), Sotiris Dimitriou (Συγγραφέας), Evjenios Trivizas (Συγγραφέας), Dimosthenis Kurtovik (Συγγραφέας), Makis Tsitas (Συγγραφέας), Niki Marangou (Συγγραφέας), Antonis Surunis (Συγγραφέας), Thanassis Valtinos (Συγγραφέας), Nikos Vassiliadis (Συγγραφέας), Jorjis Christofilakis (Συγγραφέας), Angela Kastrinaki (Συγγραφέας), Petros Kyrimis (Συγγραφέας), Natassa Kesmeti (Συγγραφέας), Sakis Serefas (Συγγραφέας), Kostula Mitropulou (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Christos Asteriou (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Kostas Mavrudis (Συγγραφέας), Dimitris Kalokyris (Συγγραφέας), Alki Zei (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Επιμελητής, Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής), Fanny Atheras (Μεταφραστής), Eleonore Bung (Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Veronika Koumides (Μεταφραστής), Janna Mavrogeorgi (Μεταφραστής), Ivo Meraskendis (Μεταφραστής), Eleni Torossi (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Elfi Vozikis (Μεταφραστής), Ursula Wuckel (Μεταφραστής), Teilnehmer*innen des Übersetzerseminars im Literaturhaus München (1.-4. April 2001 u. 13./14. Juli 2002)) (Μεταφραστής)
2002
Danelli, Titina u. a.: Sechzehn kleine griechische Verbrechen, hrsg. & übers. v. Sophia Georgallidis, Köln: Romiosini 2009.
Titina Danelli (Συγγραφέας), Petros Markaris (Συγγραφέας), Sergios Gagas (Συγγραφέας), Sakis Serefas (Συγγραφέας), Tolis Nikiforou (Συγγραφέας), Thanassis Chimonas (Συγγραφέας), Petros Martinidis (Συγγραφέας), Athina Kakuri (Συγγραφέας), Neni Efthymiadi (Συγγραφέας), Fondas Ladis (Συγγραφέας), Jannis Maris (Συγγραφέας), Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Pavlos Nirvanas (Συγγραφέας), Filippos Filippou (Συγγραφέας), Andreas Apostolidis (Συγγραφέας), Amanda Michalopoulou (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Επιμελητής, Μεταφραστής)
2009
Gianacacos, Costas: Frühe Dämmerung, übers. von. Jens Beucker, Köln: Romiosini 1989 (die kleine reihe).
Costas Gianacacos (Συγγραφέας), Jens Beucker (Μεταφραστής)
1989
Aggou, Theologis u. a.: Deutschland, deine Griechen... Eine Anthologie, hrsg. v. Costas Gianacacos und Stamatis Gerogiorgakis, übers. von. Klaus Eckhardt u. a., Köln: Romiosini 1998 (Zweisprachig 2).
Theologis Aggou (Συγγραφέας), Aglaia Blioumi (Συγγραφέας), Eva Boura (Συγγραφέας), Diana Canetti (Συγγραφέας), Argyrios Chatzistamatiou (Συγγραφέας), Aris Christidis (Συγγραφέας), Eleni Delidimitriou-Tsakmaki (Συγγραφέας), Thymios Gazis (Συγγραφέας), Costas Gianacacos (Συγγραφέας), Maria Gravani (Συγγραφέας), Marianthi Jakobs-Samolis (Συγγραφέας), Despina Kessoglu (Συγγραφέας), Petros Kyrimis (Συγγραφέας), Paraskevi Konstantinidou (Συγγραφέας), Jorgos Krommidas (Συγγραφέας), Glavkos Koumides (Συγγραφέας), Napoleon Lasanis (Συγγραφέας), Marianna Lösch-Kommata (Συγγραφέας), Chrisafis Lolakas (Συγγραφέας), Zacharias G. Mathioudakis (Συγγραφέας), Jorgos Matzuranis (Συγγραφέας), Xenofon Mustakas (Συγγραφέας), Leonidas Panagiotidis (Συγγραφέας), Jakovos Papadopoulos (Συγγραφέας), Miltiadis Papanagnou (Συγγραφέας), Jorgos Papoulias (Συγγραφέας), Michalis Patentalis (Συγγραφέας), Sakis Porichis (Συγγραφέας), Antonis Risos (Συγγραφέας), Vangelis Sakkatos (Συγγραφέας), Dadi Sideri (Συγγραφέας), Stavros Stavrianidis (Συγγραφέας), Antonis Surunis (Συγγραφέας), Anna Tastsoglou (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Jorgos Valassiadis (Συγγραφέας), Kostas Zoukas (Συγγραφέας), Costas Gianacacos (Επιμελητής), Stamatis Gerogiorgakis (Επιμελητής, Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής), Thymios Gazis (Μεταφραστής), Eleni Torossi (Μεταφραστής), Anna Lazaridou (Μεταφραστής), Vassilis Georgiou (Μεταφραστής), Marianna Lösch-Kommata (Μεταφραστής), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Joana Louvros-Ankel (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής), Andreas Chatzistamatiou (Μεταφραστής), Aglaia Blioumi (Μεταφραστής), Walter Husung (Μεταφραστής), Marianthi Jakobs-Samoli (Μεταφραστής), Natalia Sakkatou (Μεταφραστής)
1998
Gianacacos, Costas: Traum in meinem Traum, übers. von. Costas Gianacacos, Köln: Romiosini 2000.
Costas Gianacacos (Συγγραφέας), Costas Gianacacos (Μεταφραστής)
2000
Gianacacos, Costas: Das Licht berühren, übers. von. Christian Greiff, Köln: Romiosini 2003.
Costas Gianacacos (Συγγραφέας), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2003
Gonatas, Epaminondas Ch.: Der gastliche Kardinal, übers. von. Andrea Schellinger, Köln: Romiosini 1993.
Epaminondas Ch. Gonatas (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
1993
Ioannidis, Panos: Petros I. oder Die Ballade der Arodafnussa, übers. von. Gudrun Rohr, Köln: Romiosini 1987 (Zeitgenössisches griechisches Theater 4).
Panos Ioannidis (Συγγραφέας), Gudrun Rohr (Μεταφραστής)
1987
Ioannou, Jorgos: Das Bett und andere Erzählungen, übers. von. Käthi Dorfmüller-Karpusa, Köln: Romiosini 1994.
Jorgos Ioannou (Συγγραφέας), Käthi Dorfmüller-Karpusa (Μεταφραστής)
1994
Iordanidu, Maria (1994): Loxandra. Köln: Romiosini.
Maria Iordanidu (Συγγραφέας), Eleni Enfiezioglu-Simos (Μεταφραστής)
1994
Kahl, Thede und Andreas Karzis (Hrsg.): Märchen aus dem Epirus, Köln/Thessaloniki: Romiosini/University Studio Press 2006.
Thede Kahl (Επιμελητής, Μεταφραστής), Andreas Karzis (Επιμελητής, Μεταφραστής), Ioannis Chryssos (Συνεργάτης)
2006
Kalfas, Antonis: All diese Jahre voll Nebel, übers. von. Sophia Georgallidis und Niki Eideneier, Köln: Romiosini 2006.
Antonis Kalfas (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
2006
Kalfas, Antonis: „All diese Jahre voll Nebel. Χρόνια της ομίχλης“, in: Exantas 8 (2008), S. 104–107.
Antonis Kalfas (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
2008
Kambanellis, Iakovos: „Aus dem Vorwort des Autors“, Iakovos Kambanellis, Kehr heim, Odysseus, Bd. 7, Köln: Romiosini 1991 (Theatertexte), S. S. 5.
Iakovos Kambanellis (Συγγραφέας), Jens Beucker (Μεταφραστής)
1991
Kambanellis, Iakovos: Kehr heim, Odysseus, übers. von. Jens Beucker, Köln: Romiosini 1991 (Theatertexte 7).
Iakovos Kambanellis (Συγγραφέας), Jens Beucker (Μεταφραστής)
1991
Karapanou, Margarita: Kassandra und der Wolf, übers. von. Andrea Schellinger, Köln: Romiosini 1987.
Margarita Karapanou (Συγγραφέας), Natalia Papajannopulu (Συνεργάτης), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
1987
Karkavitsas, Andreas: Der Bettler, übers. von. Ulf-Dieter Klemm, Köln: Romiosini 1984.
Andreas Karkavitsas (Συγγραφέας), Ulf-Dieter Klemm (Μεταφραστής)
1984
Karyotakis, Kostas: ... die Tat zu verschieben, übers. von. Costas Gianacacos, Köln: Romiosini 1999.
Kostas Karyotakis (Συγγραφέας), Christian Greiff (Συνεργάτης), Costas Gianacacos (Μεταφραστής)
1999
Kavafis, Konstantinos (1983): Brichst du auf gen Ithaka... Sämtliche Gedichte. Köln: Romiosini.
Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Doris Gundert (Συνεργάτης), Wolfgang Josing (Μεταφραστής)
1983
Kechaidis, Dimitris und Eleni Chaviara: Wie neugeboren oder mit Power von Kifisia: ein Stück in 9 Bildern, übers. von. Hans Eideneier, Köln: Romiosini 1996 (Zeitgenössisches griechisches Theater).
Dimitris Kechaidis (Συγγραφέας), Eleni Chaviara (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής)
1996
Kokkalidu-Nachmia, Nina: Verwaiste Strecke, übers. von. Alexandra Rassidakis, Köln/Thessaloniki: Romiosini/Paratiritis 1993.
Nina Kokkalidu-Nachmia (Συγγραφέας), Alexandra Rassidakis (Μεταφραστής)
1993
Kondodimos, Kostas: Sorbas-Remake. Eine Geschichte für Dienstagnachmittage, übers. von. Doris Wille, Köln: Romiosini 2001.
Kostas Kondodimos (Συγγραφέας), Doris Wille (Μεταφραστής)
2001
Kondos, Jannis: Die Knochen und die Kreide, übers. von. Aris Gerardis und Gunnar König, Köln: Romiosini 1990 (Poesie).
Jannis Kondos (Συγγραφέας), Aris Gerardis (Μεταφραστής), Gunnar König (Μεταφραστής)
1990
Korneti, Elsa: Eine halbe Frau? Gedichte hinter dem Fragezeichen, übers. von. Niki Eideneier, Frankfurt am Main: Größenwahn 2017.
Elsa Korneti (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
2017
Kotzias, Alexandros: Jaguar, übers. von. Hans Eideneier, Köln: Romiosini 1991.
Alexandros Kotzias (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής)
1991
Koumides, Glavkos: Von Stiftern und Anstiftern. Zwei literarische Betrachtungen der byzantinischen Ikonenwelt aus heutiger Sicht, übers. von. Glavkos Koumides, Köln: Romiosini 1995.
Glavkos Koumides (Συγγραφέας), Gerlinde Koumides (Συνεργάτης), Glavkos Koumides (Μεταφραστής)
1995
Koumides, Glavkos: Verrückte Kausalität, übers. von. Glavkos Koumides, Köln: Romiosini 2001.
Glavkos Koumides (Συγγραφέας), Gerlinde Koumides (Συνεργάτης), Glavkos Koumides (Μεταφραστής)
2001
Kyrimis, Petros: Das Herz der Amsel, übers. von. Sophia Georgallidis, Köln: Romiosini 2000.
Petros Kyrimis (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής)
2000
Lasanis, Napoleon: Die Fischer, übers. von. Inge van Meerendonk und Birgit Hildebrand, Köln: Romiosini 1989 (Die kleine Reihe).
Napoleon Lasanis (Συγγραφέας), Inge van Meerendonk (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής)
1989
Lasanis, Napoleon: Germania - Spuren des Schweigens, übers. von. Katja Schmidt-Koukoumelos, Köln: Romiosini 1997.
Napoleon Lasanis (Συγγραφέας), Katja Schmidt-Koukoumelos (Μεταφραστής)
1997
Lentzis, Dimitris: Handschriftlich, übers. von. Jens Beucker und Klaus Eckhardt, Köln: Romiosini 1987 (Die kleine Reihe).
Dimitris Lentzis (Συγγραφέας), Jens Beucker (Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής)
1987
Makra, Mairi: Die Gegenüber und die wilden Veilchen, übers. von. Klaus Eckhardt, Köln: Romiosini 1984.
Mairi Makra (Συγγραφέας), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής)
1984
Maniotis, Jorgos: Gesunder Menschenverstand, übers. von. Reinhard Heiduk und Katerina Liana, Köln: Romiosini 1982.
Jorgos Maniotis (Συγγραφέας), Reinhard Heiduk (Μεταφραστής), Katerina Liana (Μεταφραστής)
1982
Marangou, Niki: Und sie feierten Hochzeit vierzig Tage und vierzig Nächte lang. Märchen aus Zypern, übers. von. Veronika Koumides, Köln: Romiosini 2001.
Niki Marangou (Συγγραφέας), Veronika Koumides (Μεταφραστής)
2001
Markaris, Petros: Fremdgeblieben, übers. von. Nelly Weber, Köln: Romiosini 1988 (Theatertexte 6).
Petros Markaris (Συγγραφέας), Nelly Weber (Μεταφραστής)
1988
Marneros, Argyris: Homo touristicus, übers. von. Inge van Meerendonk, Köln: Romiosini 1987 (Die kleine Reihe).
Argyris Marneros (Συγγραφέας), Inge van Meerendonk (Μεταφραστής)
1987
Duka, Maro u. a.: Jenseits der Idylle. Sechs griechische Erzähler, hrsg. v. Mark Michalski, übers. von. Lina Filopulou u. a., Köln: Romiosini 2005.
Maro Duka (Συγγραφέας), Christophoros Milionis (Συγγραφέας), Niki Marangou (Συγγραφέας), Elias Ch. Papadimitrakopulos (Συγγραφέας), Dimitris Petsetidis (Συγγραφέας), Mitsos Alexandropoulos (Συγγραφέας), Mark Michalski (Επιμελητής, Μεταφραστής), Lina Filopulou (Μεταφραστής), Lambrini Kunturioti (Μεταφραστής), Maria Russou (Μεταφραστής), Marina Sarri (Μεταφραστής), Pavlina Travlou (Μεταφραστής), Christoforos Milionis (Συνεργάτης), Tatjana Milioni (Συνεργάτης)
2005
Milionis, Christophoros (1990): Kalamas und Acheron. Köln: Romiosini.
Christophoros Milionis (Συγγραφέας), Arbeitsgruppe unter der Leitung von Hans Eideneier (Μεταφραστής)
1990
Mitropulos, Kostas: Ach du liebes Griechenland! Karikaturen, übers. von. Klaus Eckhardt, Köln: Romiosini 1983.
Kostas Mitropulos (Συγγραφέας), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής)
1983
Mitropulu, Kostula: Roman der Nacht. Oskar oder das Lächeln der Wandmalerei. Zerstückelte Begierde, übers. von. Joana Louvros-Ankel, Köln: Romiosini 1995.
Kostula Mitropulu (Συγγραφέας), Joana Louvros-Ankel (Μεταφραστής)
1995
Mondis, Kostas: Afendi Batistas und das Übrige, übers. von. Konstanze Jablonowski, Köln: Romiosini 1988.
Kostas Mondis (Συγγραφέας), Konstanze Jablonowski (Μεταφραστής)
1988
Murselas, Kostas: Ihr rotgefärbtes Haar, übers. von. Maria Petersen und Nina Bungarten, Köln: Romiosini 1997.
Kostas Murselas (Συγγραφέας), Maria Petersen (Μεταφραστής), Nina Bungarten (Μεταφραστής)
1997
Myrivilis, Stratis: Das Leben im Grabe, übers. von. Ulf-Dieter Klemm, Köln: Romiosini 1986.
Stratis Myrivilis (Συγγραφέας), Ulf-Dieter Klemm (Μεταφραστής)
1986
Myrivilis, Stratis: Die Lehrerin mit den Goldaugen, übers. von. Peter Henkel, Köln: Romiosini 1998.
Stratis Myrivilis (Συγγραφέας), Peter Henkel (Μεταφραστής)
1998
Nika, Franzeska: Kalavrita 1943. Augenzeugenbericht, übers. von. Constanze Lasson, Köln: Romiosini Verlag 1995.
Franzeska Nika (Συγγραφέας), Constanze Lasson (Μεταφραστής)
1995
Nollas, Dimitris: Der alte Feind. Erzählungen, übers. von. Hans Eideneier, Köln: Romiosini 2006.
Dimitris Nollas (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής)
2006
Panagiotidis, Leonidas: Ein paar Zentimeter unter der Oberfläche, übers. von. Rita Krieg und Evangelia Kasdanastassi, Köln: Romiosini 1995.
Leonidas Panagiotidis (Συγγραφέας), Rita Krieg (Μεταφραστής), Evangelia Kasdanastassi (Μεταφραστής)
1995
Papadopoulos, Jakovos: Der Geschmack der blauen Küsse = Η γεύση των γαλάζιων φιλιών, übers. von. Jakovos Papadopoulos, Köln: Romiosini 1998.
Jakovos Papadopoulos (Συγγραφέας), Jakovos Papadopoulos (Μεταφραστής)
1998
Papaioannu, Irini: 13 Stunden und 5’, übers. von. Nelly Weber, Köln: Romiosini 1987.
Irini Papaioannu (Συγγραφέας), Nelly Weber (Μεταφραστής)
1987
Papas, Vassilis: Frühmorgens am Felsrand, übers. von. Theo Votsos, Köln: Romiosini 2007.
Vassilis Papas (Συγγραφέας), Theo Votsos (Μεταφραστής)
2007
Patentalis, Michalis: Die Kurzsichtigkeit einer Stadt, übers. von. Helena Pekalis, Köln: Romiosini 1998.
Michalis Patentalis (Συγγραφέας), Helena Pekalis (Μεταφραστής)
1998
Patentalis, Michalis: Gilete contour. 18 Gedichte und eine Kuh, übers. von. Sophia Georgallidis, Köln: Romiosini 2002.
Michalis Patentalis (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής)
2002
Patrikios, Titos: Spiegelbilder, übers. von. Anna Lazaridou und Helena Pekalis, Köln: Romiosini 1993.
Titos Patrikios (Συγγραφέας), Anna Lazaridou (Μεταφραστής), Helena Pekalis (Μεταφραστής)
1993
Peonidou, Elli: Magdalini, Magda, Maggie..., übers. von. Brigitte Athanassopoulos, Köln: Romiosini 2007.
Elli Peonidou (Συγγραφέας), Brigitte Athanassopoulos (Μεταφραστής)
2007
Plaskovitis, Spyros: Die Dame hinter der Vitrine, übers. von. Jens Beucker, Köln: Romiosini 1995.
Spyros Plaskovitis (Συγγραφέας), Jens Beucker (Μεταφραστής)
1995
Politis, Linos: Geschichte der neugriechischen Literatur, übers. von. Eleonore Bung und Stathis Maniatis, Köln: Romiosini 1984.
Linos Politis (Συγγραφέας), Eleonore Bung (Μεταφραστής), Stathis Maniatis (Μεταφραστής)
1984
Ritsos, Giannes: 12 Gedichte zu Kavafis, übers. von. Niki Eideneier, Köln: Romiosini 2009.
Giannes Ritsos (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
2009
Ritsos, Jannis: Tagebuch des Exils, übers. von. Niki Eideneier, Schwiftingen: Schwiftinger Galerie-Verlag 1979 (schwiftinger Lyrik-Reihe).
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1979
Ritsos, Jannis: Gedichte, übers. von. Hans Eideneier und Niki Eideneier, Basel - Frankfurt am Main: Stroemfeld - Roter Stern 1980.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1980
Ritsos, Jannis: Die Nachbarschaften der Welt, übers. von. Erasmus Schöfer, Köln: Romiosini 1984.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Erasmus Schöfer (Μεταφραστής)
1984
Ritsos, Jannis: Die Rückkehr der Iphigenie, übers. von. Asteris Kutulas, Köln: Romiosini 1986 (Theatertexte 1).
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Μεταφραστής)
1986
Ritsos, Jannis: Chrysothemis, Bd. 5, übers. von. Asteris Kutulas, Ina Kutulas und Alexandra Ioannidou, Köln: Romiosini 1988 (Theatertexte).
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Μεταφραστής), Ina Kutulas (Μεταφραστής), Alexandra Ioannidou (Μεταφραστής)
1988
Ritsos, Jannis: Das letzte Jahrhundert vor dem Menschen, übers. von. Niki Eideneier und Hans Eideneier, München u.a.: Piper 1988.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής)
1988
Ritsos, Jannis: Monochorde, übers. von. Asteris Kutulas, Köln: Romiosini 1989.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Μεταφραστής)
1989
Ritsos, Jannis: Deformationen. Eine innere Biographie. Gedichte, Texte, Begegnungen 1930 - 1990, hrsg. v. Asteris Kutulas, übers. von. Ina Kutulas, Asteris Kutulas und Steffen Mensching, Köln: Romiosini 1996.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Επιμελητής, Μεταφραστής), Ina Kutulas (Μεταφραστής), Steffen Mensching (Μεταφραστής)
1996
Ritsos, Jannis: 3 x 111 Dreizeiler, übers. von. Theo Votsos, Köln: Romiosini 2001.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Theo Votsos (Μεταφραστής)
2001
Russu, Maja-Maria: Antipsalm, übers. von. Inge van Meerendonk, Köln: Romiosini 1987 (Die kleine Reihe).
Maja-Maria Russu (Συγγραφέας), Inge van Meerendonk (Μεταφραστής)
1987
Sachturis, Miltos: Gedichte, übers. von. Andrea Kapsaski, Köln: Romiosini 1990 (Poesie).
Miltos Sachturis (Συγγραφέας), Andrea Kapsaski (Μεταφραστής)
1990
Sarandi, Galatia: Flieder, übers. von. Carl Wefelmeier, Köln: Romiosini 2001.
Galatia Sarandi (Συγγραφέας), Carl Wefelmeier (Μεταφραστής)
2001
So lang der Fluß, so breit das Meer... Griechische Volkslieder aus sieben Jahrhunderten, Neue, überarbeitete Auflage von "Vierzig Pallikaren, die ziehn zur Stadt hinaus" Aufl., Köln: Romiosini 2001.
Georgios Sarantis-Aridas (Μεταφραστής), Karin Aridas (Συνεργάτης)
2001
Seferis, Giorgos: Geheime Gedichte, übers. von. Timon Koulmasis und Danae Coulmas, Köln: Romiosini 1985.
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Timon Koulmasis (Μεταφραστής), Danae Coulmas (Μεταφραστής)
1985
Karelli, Zoi/Chatzilazarou, Matsi/Angelaki-Rooke, Katerina/Dimoula, Kiki/Laina, Maria/Mastoraki, Jenny/Plastira, Alexandra (1993): Und ich, die nur wollte, ich: griechische Lyrikerinnen der Moderne. Köln: Romiosini.
Zoi Karelli (Συγγραφέας), Matsi Chatzilazarou (Συγγραφέας), Katerina Angelaki-Rooke (Συγγραφέας), Kiki Dimoula (Συγγραφέας), Maria Laina (Συγγραφέας), Jenny Mastoraki (Συγγραφέας), Alexandra Plastira (Συγγραφέας), Dadi Sideri (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1993
Sideri, Dadi: Hinter dem Schlaf höre ich mich besser, übers. von. Dadi Sideri, Köln: Romiosini 2001.
Dadi Sideri (Συγγραφέας), Dadi Sideri (Μεταφραστής)
2001
Themelis, Giorgos u. a.: Unter dem Gewicht der Wörter. Griechische Lyrik der Gegenwart, hrsg. & übers. v. Dadi Sideri-Speck, Köln: Romiosini 1999.
Giorgos Themelis (Συγγραφέας), Zoi Karelli (Συγγραφέας), Andreas Embirikos (Συγγραφέας), Nikos Engonopoulos (Συγγραφέας), Nikos Gatsos (Συγγραφέας), Matsi Chatzilazarou (Συγγραφέας), Miltos Sachturis (Συγγραφέας), Giorgos Pavlopulos (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Kostas Sterjopulos (Συγγραφέας), Titos Patrikios (Συγγραφέας), Kiki Dimula (Συγγραφέας), Nikos Alexis Aslanoglu (Συγγραφέας), Dinos Christianopulos (Συγγραφέας), Vyron Leontaris (Συγγραφέας), Dadi Sideri-Speck (Συγγραφέας), Anthi Maroniti (Συγγραφέας), Sefi Daraki (Συγγραφέας), Katerina Angelaki-Rooke (Συγγραφέας), Jannis Kondos (Συγγραφέας), Michalis Ganas (Συγγραφέας), Kostas Papajeorjiou (Συγγραφέας), Nassos Vajenas (Συγγραφέας), Maria Laina (Συγγραφέας), Jenny Mastoraki (Συγγραφέας), Dimitra Christodulou (Συγγραφέας), Alexandra Plastira (Συγγραφέας), Charis Vlavianos (Συγγραφέας), Dadi Sideri-Speck (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1999
Varvitsiotis, Takis u. a.: Fern von der dicht besiedelten Sprache. Griechische Lyrik der Gegenwart, hrsg. & übers. v. Dadi Sideri-Speck, Köln: Romiosini 2006 (Griechische Lyrik der Gegenwart 2).
Takis Varvitsiotis (Συγγραφέας), Jorgos Ioannou (Συγγραφέας), Klitos Kyrou (Συγγραφέας), Maria Kentrou-Agathopulou (Συγγραφέας), Orestis Alexakis (Συγγραφέας), Christos Laskaris (Συγγραφέας), Maria Karajanni (Συγγραφέας), Prodromos Markoglou (Συγγραφέας), Anestis Evangelou (Συγγραφέας), Markos Meskos (Συγγραφέας), Tolis Nikiforou (Συγγραφέας), Arjyris Chionis (Συγγραφέας), Manolis Pratikakis (Συγγραφέας), Myrto Anagnostopoulou (Συγγραφέας), Athina Papadaki (Συγγραφέας), Maria Kardatou (Συγγραφέας), Christophoros Liontakis (Συγγραφέας), Maria Topali (Συγγραφέας), Jannis Karatzoglou (Συγγραφέας), Irini Vassiliadou (Συγγραφέας), Jannis Patilis (Συγγραφέας), Vassilis Ioannidis (Συγγραφέας), Maria Kyrtsaki (Συγγραφέας), Mimis Suliotis (Συγγραφέας), Alexandra Bakonika (Συγγραφέας), Jorgos Markopoulos (Συγγραφέας), Anastassis Vistonitis (Συγγραφέας), Antonis Fostieris (Συγγραφέας), Katerina Karisoni (Συγγραφέας), Evgenios Aranitsis (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Jorgos Veis (Συγγραφέας), Jannis Tzannetakis (Συγγραφέας), Stratis Paschalis (Συγγραφέας), Stavros Safiriou (Συγγραφέας), Jorgos Blanas (Συγγραφέας), Stathis Kutsunis (Συγγραφέας), Sakis Serefas (Συγγραφέας), Maria Archimandritou (Συγγραφέας), Thanassis Chatzopoulos (Συγγραφέας), Alexandra Evtychia Lukidou (Συγγραφέας), Jorgos Christodulidis (Συγγραφέας), Vassiliki Nevrokopli (Συγγραφέας), Dadi Sideri-Speck (Επιμελητής, Μεταφραστής)
2006
Sinopulos, Takis: Zwischenreich, übers. von. Andrea Gabriella Kapsaski, Köln: Romiosini 1997 (Poesie).
Takis Sinopulos (Συγγραφέας), Andrea Gabriella Kapsaski (Μεταφραστής)
1997
Sinou, Kira: Kaiserin Theophano. Ein Geschenk aus Byzanz. Historischer Roman, übers. von. Brigitte Münch, 1. Auflage Aufl., Köln: Romiosini 2007.
Kira Sinou (Συγγραφέας), Brigitte Münch (Μεταφραστής)
2007
Skambardonis, Jorgos: Der Staatsanwalt im Nebel und weitere Erzählungen, übers. von. Renate Sack und Nelly Weber, Köln: Romiosini 1998.
Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Renate Sack (Μεταφραστής), Nelly Weber (Μεταφραστής)
1998
Sotiriu, Dido: Das Gebot, übers. von. Eleni Florias, Köln: Romiosini 1992.
Dido Sotiriu (Συγγραφέας), Eleni Florias (Μεταφραστής)
1992
Sotiriu, Dido: Grüß mir die Erde, die uns beide geboren hat, übers. von. Inge van Meerendonk, 2., überarbeitete Auflage Aufl., Köln: Romiosini 1994.
Dido Sotiriu (Συγγραφέας), Inge van Meerendonk (Μεταφραστής)
1994
Sterjopulos, Kostas: Hier, wo das Licht mit der Schwerkraft ringt, übers. von. Birgit Hildebrand, Köln: Romiosini 1994 (Poesie).
Kostas Sterjopulos (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής)
1994
Sulojanni, Alkisti: „Ein Nachwort zum Wort von Jorgos Chimonas“, Jorgos Chimonas, Meine Reisen, Köln: Romiosini 1990, S. 69–81.
Alkisti Sulojanni (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Μεταφραστής)
1990
Tachtsis, Kostas: Dreimal unter der Haube, übers. von. Wolfgang Josing, Köln: Romiosini 1984.
Kostas Tachtsis (Συγγραφέας), Wolfgang Josing (Μεταφραστής)
1984
Terzakis, Angelos: Prinzessin Isabeau. Historischer Roman, übers. von. Peter Henkel, Köln: Romiosini 2001.
Angelos Terzakis (Συγγραφέας), Peter Henkel (Μεταφραστής)
2001
Arjyrakis, Minos et al. (1998): Wohin ich auch reise... Literarische Beschreibung Griechenlands. Köln: Romiosini.
Minos Arjyrakis (Συγγραφέας), Chronis Botsoglou (Συγγραφέας), Alexandros Moraitidis (Συγγραφέας), Christos Salokostas (Συγγραφέας), Christoforos Milionis (Συγγραφέας), Danai Papastratou (Συγγραφέας), Theodoros Vellianitis (Συγγραφέας), Kostas Uranis (Συγγραφέας), Lisa Micheli (Συγγραφέας), Kostas Murselas (Συγγραφέας), Jannis Gikas (Συγγραφέας), Andreas Karkavitsas (Συγγραφέας), Stratis Myrivilis (Συγγραφέας), Rula Kalamanaki (Συγγραφέας), Petros Glesos (Συγγραφέας), I. M. Panajotopulos (Συγγραφέας), Dimitrios Lukatos (Συγγραφέας), Mimika Cranaki (Συγγραφέας), Maria Karavia (Συγγραφέας), Elias Venesis (Συγγραφέας), Pavlos Kyriasis (Συγγραφέας), Phädon Patrikalakis (Συγγραφέας), Antonis Samarakis (Συγγραφέας), Nikos Thanos (Επιμελητής), Jens Beucker (Μεταφραστής), Kunigunde Büse (Μεταφραστής), Maria Chadjiantoniou-Wolff (Μεταφραστής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Isolde Hemmert (Μεταφραστής), Wilfried Herden (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Desbina Kallinikidou (Μεταφραστής), Rita Krieg (Μεταφραστής), Susanne Reichert (Μεταφραστής), Renate Sack (Μεταφραστής), Andrea Schwinn (Μεταφραστής), Nelly Weber (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής)
1998
Theodorakis, Mikis: Die Metamorphosen des Dionysos. Libretto, hrsg. & übers. v. Asteris Kutulas, Köln: Romiosini 1995.
Mikis Theodorakis (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1995
Vajenas, Nassos: Wanderung eines Nicht-Reisenden, übers. von. Alexandra Rassidakis, Köln: Romiosini 1997.
Nassos Vajenas (Συγγραφέας), Alexandra Rassidakis (Μεταφραστής)
1997
Valtinos, Thanassis: Die Legende des Andreas Kordopatis. Amerika, übers. von. Hans Eideneier u. a., Köln: Romiosini 1982.
Thanassis Valtinos (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Marielouise Cremer (Μεταφραστής), Ingeborg Duttlinger (Μεταφραστής), Wieland Kurz (Μεταφραστής), Joseph Vieth (Μεταφραστής)
1982
Vamvunaki, Maro: Liebhaber und Rivale, übers. von. Tullia Santin, Köln: Romiosini 1997.
Maro Vamvunaki (Συγγραφέας), Tullia Santin (Μεταφραστής)
1997
Visyinos, Georgios: Moskow-Selim. Novelle, übers. von. Carl Wefelmeier, Köln: Romiosini 2003.
Georgios Visyinos (Συγγραφέας), Carl Wefelmeier (Μεταφραστής)
2003
Vlami, Eva (1985): Am Webstuhl des Mondes. Köln: Romiosini.
Eva Vlami (Συγγραφέας), Eleni Enfiezioglu-Simos (Μεταφραστής)
1985
Vlavianos, Charis: Der Engel der Geschichte, übers. von. Dadi Sideri und Dimitra Visaitou, Köln: Romiosini 2001.
Charis Vlavianos (Συγγραφέας), Dadi Sideri (Μεταφραστής), Dimitra Visaitou (Μεταφραστής)
2001
Volksliteratur: Porikologos: Einleitung, kritische Ausgabe aller Versionen, Übersetzung, Textvergleiche, Glossar, kurze Betrachtungen zu den fremdsprachlichen Versionen des Werks sowie zum Opsarologos, übers. von. Helma Winterwerb, Köln: Romiosini 1992 (Neograeca medii aevi 7).
Volksliteratur (Συγγραφέας), Helma Winterwerb (Μεταφραστής)
1992
Zei, Alki: Die Verlobte des Achilles, übers. von. Birgit Hildebrand, Köln: Romiosini 1991.
Alki Zei (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής)
1991
Chronas, Jorgos: „Die Frau aus Patras“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 113–118.
Jorgos Chronas (Συγγραφέας), Doris Wille (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Chuliaras, Nikos: „Ein Zug durchquert meinen Traum“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 187–191.
Nikos Chuliaras (Συγγραφέας), Evangelia Nanou (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Dimitriou, Sotiris: „Verzeih mir“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 95–100.
Sotiris Dimitriou (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Επιμελητής, Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής)
2001
Divani, Lena: „Kaffeestunde mit Samantha“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 65–69.
Lena Divani (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Επιμελητής, Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής)
2001
Fais, Michel: „u.s.w.“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 43–49.
Michel Fais (Συγγραφέας), Nina-Maria Jaklitsch (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Gimossulis, Kostis: „Zweiter Sturzhelm“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 8–27.
Kostis Gimossulis (Συγγραφέας), Doris Wille (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Gurojannis, Vassilis: „Der Vandale und das Gedicht“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 101–104.
Vassilis Gurojannis (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Kalokyris, Dimitris: „Urania oder Naxa“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Verlag der Wissenschaften 2001, S. 149–152.
Dimitris Kalokyris (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Karystiani, Ioanna: „Die Jüngste“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 70–79.
Ioanna Karystiani (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Kastrinaki, Angela: „Trigonometrie“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 28–42.
Angela Kastrinaki (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Kentrou-Agathopulou, Maria: „Mein Großvater auf den Kohlen“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 212–216.
Maria Kentrou-Agathopulou (Συγγραφέας), Klaus Billig (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Kesmeti, Natassa: „Frau Nirou“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 131–140.
Natassa Kesmeti (Συγγραφέας), Evangelia Nanou (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Kurtovik, Dimosthenis: „Der andere Pfad“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 119–130.
Dimosthenis Kurtovik (Συγγραφέας), Doris Wille (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Matessis, Pavlos: „Die Sonnenblume“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 204–211.
Pavlos Matessis (Συγγραφέας), Theo Votsos (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Michalopoulou, Amanda: „Vier Quartette“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 50–57.
Amanda Michalopoulou (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Milionis, Christophoros: „Phryne“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 178–186.
Christophoros Milionis (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Mitropulou, Kostula: „Katerina“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 192–196.
Kostula Mitropulou (Συγγραφέας), Nina-Maria Jaklitsch (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Murselas, Kostas: „Reisende in Innenräumen“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 241–247.
Kostas Murselas (Συγγραφέας), Theo Votsos (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Nikolaidou, Sophia: „Es gibt auch Tote, die nicht schlafen“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 91–94.
Sophia Nikolaidou (Συγγραφέας), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Nollas, Dimitris: „Die beschlagenen Scheiben“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 141–148.
Dimitris Nollas (Συγγραφέας), Theo Votsos (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Päonidis, Panikos: „Der Frühling, das Wäldchen, Anja“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 197–203.
Panikos Päonidis (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Sfakianakis, Aris: „Die Chinesische-Restaurant-Krankheit“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 80–90.
Aris Sfakianakis (Συγγραφέας), Maria Petersen (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Sfyridis, Periklis: „Flittchens Tod“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 217–224.
Periklis Sfyridis (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Skambardonis, Jorgos: „Meltem und die Kettensägen“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 160–172.
Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Tatsopulos, Petros: „Barbecue“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 58–64.
Petros Tatsopulos (Συγγραφέας), Maria Petersen (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Tsiambussis, Vassilis: „Die Puppe“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 105–112.
Vassilis Tsiambussis (Συγγραφέας), Nina-Maria Jaklitsch (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Vassiliadis, Nikos: „Lobrede auf die Kochkunst“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 173–177.
Nikos Vassiliadis (Συγγραφέας), Theo Votsos (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Zei, Alki: „Über die Liebe“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 233–240.
Alki Zei (Συγγραφέας), Evangelia Nanou (Μεταφραστής), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001
Antoniadou, Christina und Petra Kaltsas: Lexikon der Idiomatischen Redewendungen, griechisch-deutsch, deutsch-griechisch, Köln - Thessaloniki: Romiosini/Vanias 1994.
Christina Antoniadou (Συγγραφέας), Petra Kaltsas (Συγγραφέας)
1994
Eideneier, Hans: „[Rezension:] Kriaras, E., Κριαράς Εμμανουήλ: Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας. Τόμος Ε’. δέκα- ελλεβορώδης. Thessaloniki 1977. 421 S. [Lexikon der Mittelgriechischen Volksliteratur.]“, in: Südostforschungen 37 (1978), S. 444–445.
Hans Eideneier (Συγγραφέας)
1978
Eideneier, Hans und Niki Eideneier: Neugriechisch ist gar nicht so schwer. Teil 1 u. 2. Ein Lehrgang mit vielen Liedern, Illustrationen, Fotos sowie Karikaturen von Kostas Mitropulos, Durchgesehener Nachdruck Aufl., Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert 1981.
Hans Eideneier (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Συγγραφέας), Kostas Mitropulos (Συνεργάτης)
1981
Eideneier, Hans und Niki Eideneier: Neugriechisch ist gar nicht so schwer. Grundwortschatz, Grundgrammatik, 2., durchgesehene Auflage Aufl., Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert 1986.
Hans Eideneier (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Συγγραφέας)
1986
Eideneier, Hans (Hrsg.): Neogreca Medii Aevi. Text und Ausgabe. Akten zum Symposion Köln 1986, Bd. I, Köln: Romiosini 1987.
Hans Eideneier (Επιμελητής)
1987
Eideneier, Niki: „Manolis Anagnostakis - Notizen zu Leben und Werk“, Manolis Anagnostakis, Balladen, Köln: Romiosini 1987, S. 271–273.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
1987
Eideneier, Niki und Arzu Toker (Hrsg.): Kalimerhaba. Griechisch- Deutsch- Türkisches Lesebuch, Köln: Romiosini 1992.
Niki Eideneier (Επιμελητής), Arzu Toker (Επιμελητής)
1992
Eideneier, Niki und Hans Eideneier (Hrsg.): Thessaloniki. Bilder einer Stadt, Köln: Romiosini 1992.
Niki Eideneier (Επιμελητής), Hans Eideneier (Επιμελητής)
1992
Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis: „Eine Begegnung mit Angelique Ionatos. Konzerte in Köln und Berlin“, in: Chronika. Monatsmagazin für griechische Kultur 11 (1997), S. 22–23.
Niki Eideneier (Συγγραφέας), Sophia Georgallidis (Συγγραφέας), Irmeli Jung (Συνεργάτης)
1997
Eideneier, Niki: „Die griechische Literatur agiert in der internationalen Arena ohne Selbstbewußtsein“, in: Chronika. Monatsmagazin für griechische Kultur 5/1/2 (1998), S. 26–30.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
1998
Eideneier, Niki: „Ein Kosmos namens Griechenland“, in: Exantas 21 (2014), S. 106–107.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2014
Eideneier, Niki: „Nicht nur für die Seeleute“, in: Exantas 22 (2015), S. 6–7.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2015
Eideneier, Niki: „Alexios Máinas, ‚Ockhams Rasiermesser‘“, in: Exantas 25 (2016), S. 92–93.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2016
Eideneier, Niki: „Arzu Toker, Kein Schritt zurück -oder…habe die Ehre Madame“, in: Exantas 24 (2016), S. 106–107.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2016
Eideneier, Niki: „Ein Griechenland von A bis Z“, in: Exantas 25 (2016), S. 72–73.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2016
Eideneier, Niki: „Eleni, ein natürliches Talent“, in: Exantas 25 (2016), S. 86.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2016
Eideneier, Niki: „Jorgos Jannopoulos“, in: Exantas 24 (2016), S. 104–105.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2016
Eideneier, Niki: „Im Gedenken: Jorgos Matzouranis“, in: Exantas 27 (2017), S. 108–109.
Niki Eideneier (Συγγραφέας)
2017
Verschiedene (2005): Gottfried Semper (1803-1879). Griechenland und die lebendige Architektur. Köln - Thessaloniki: Romiosini/University Studio Press.
Verschiedene (Συγγραφέας), Sokratis Georgiadis (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
2005
Jantzen, Eva: Als ganz Griechenland noch ein Arkadien war. Griechisches Tagebuch 1936-39, Köln: Romiosini 1996.
Eva Jantzen (Συγγραφέας)
1996
Liebe, Klaus (Hrsg.): Zypern. Der „vergessene“ europäische Konflikt, Köln: Romiosini 1994.
Klaus Liebe (Επιμελητής)
1994
Richter, Heinz A.: Friede in der Ägäis? Zypern - Ägäis - Minderheiten, Köln: Romiosini 1988.
Heinz A. Richter (Συγγραφέας)
1988
Richter, Heinz A.: Griechenland im 20. Jahrhundert. Megali Idea - Republik - Diktatur, 1900-1940. Band I, Köln: Romiosini 1990.
Heinz A. Richter (Συγγραφέας)
1990
Ruge, Hans: Grammatik des Neugriechischen. Lautlehre, Formenlehre, Syntax, Köln: Romiosini 1986.
Hans Ruge (Συγγραφέας)
1986
Toufexis, Panagiotis: Das „Alphabetum vulgaris linguae graecae“ des deutschen Humanisten Martin Crusius (1526-1607). Ein Beitrag zur Erforschung der gesprochenen griechischen Sprache im 16. Jh., Bd. VIII, hrsg. v. Hans Eideneier, Köln: Romiosini 2005 (Neograeca Medii Aevi).
Panagiotis Toufexis (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Επιμελητής)
2005
Torossi, Eleni: „Der Mut, Milch zu holen“, in: Eideneier, Niki und Sophia Georgallidis (Hrsg.): Die Erben des Odysseus. Griechische Erzählungen der Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001, S. 153–159.
Eleni Torossi (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Sophia Georgallidis (Επιμελητής)
2001

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον