Η γνωσεολογία του Rickert ως εισαγωγή εἰς τον νεοκαντιανισμόν

Τίτλος Η γνωσεολογία του Rickert ως εισαγωγή εἰς τον νεοκαντιανισμόν
Συγγραφέας Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
Τόπος Αθήναι
Εκδοτικός οίκος Κοραής
Ημερομηνία 1929
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον