Η γνωσεολογία του Rickert ως εισαγωγή εἰς τον νεοκαντιανισμόν

Titel Η γνωσεολογία του Rickert ως εισαγωγή εἰς τον νεοκαντιανισμόν
Autor*in Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
Ort Αθήναι
Verlag Κοραής
Datum 1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung