Χάινριχ Ρίκερτ

25.05.1853 (Ντάντσιχ) – 25.07.1936 (Χαϊδελβέργη)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Andres, Jan: „‚Hellas ewig unsre liebe‘ - Erlesenes und erlebtes Griechenland bei Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 73–93.
Jan Andres (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Xiropaidis, Georgios: „Produktives Missverständnis. Kants Ästhetik im zeitgenössischen Griechenland [1930er Jahre]“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 247–261.
Georgios Xiropaidis (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Bogiatzis, Vassilis Α. “Die Suche Nach Einem „Rechtsstaat Als Kulturschöpfer“: Deutsche Mandarine, Griechische Intellektuelle Und Die Heilungsansätze Gegen Die Moderne „Krankheit“ in Der Zwischenkriegszeit.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Athanassios Tsingas, July 3, 2023. https://comdeg.eu/compendium/essay/113244/.
Vassilis Α. Bogiatzis (Συγγραφέας), Athanassios Tsingas (Μεταφραστής), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
07.03.2023
Μπογιατζής, Βασίλης Α. “Η Αναζήτηση Ενός «Κράτους Δικαίου, Δημιουργού Πολιτισμού»: Γερμανοί Μανδαρίνοι, Έλληνες Διανοούμενοι Και Οι Θεραπείες Για Τη Νεωτερική «αρρώστια» Κατά Τον Μεσοπόλεμο.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, July 3, 2023. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/113242/.
Βασίλης Α. Μπογιατζής (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
07.03.2023
Τσάτσος, Κωνσταντίνος. “Ο Rickert Και η Αϊδελβεργιανή Παράδοση.” Αρχείον Της Φιλοσοφίας Και Θεωρίας Των Επιστημών 4 (1933 1932): 361–64.
Κωνσταντίνος Τσάτσος (Συγγραφέας)
1932-1933
Θεοδωρακόπουλος, Ι.: „Τα εβδομήντα χρόνια του Rickert“, in: Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών 4/4 (1932), S. 353–358.
Ι. Θεοδωρακόπουλος (Συγγραφέας)
1932
Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης: Η γνωσεολογία του H. Rickert ως εισαγωγή στον Νεοκαντιανισμό, Αθήναι: Ο Κοραής 1929.
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος (Συγγραφέας)
1929
Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.: Η γνωσεολογία του Rickert ως εισαγωγή εἰς τον νεοκαντιανισμόν, Αθήναι: Κοραής 1929.
Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος (Συγγραφέας)
1929
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: „Max Weber και Heinrich Rickert“, in: Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών 4/4 (1932), S. 365–371.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Συγγραφέας)
1932
Τσάτσος, Θεμιστοκλής (1932): Ο H. Rickert ως διδάσκαλος. In: Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών 4 (4), S. 358–361.
Θεμιστοκλής Τσάτσος (Συγγραφέας)
1932
Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1932): Ο Rickert και η Αϊδερλβεργιανή παράδοση. In: Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών 4 (4), S. 361–365.
Κωνσταντίνος Τσάτσος (Συγγραφέας)
1932

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον