[Βιβλιοκρισία:] Φράνκφουρτ παρά τω ποταμώ Όδερ,εν τω της Ακαδημίας Τυπογραφείω εξεδόθησαν: Αριστοτέλους Πολιτικών βιβλία οκτώ,τα αποσωθέντα΄ σπουδή και πόνω Ιωάννου Γοττλόβω Σνεϊδέρου. 1809. τόμος α'. σελ. 580. και μδ', ο Πρόλογος. τομ. β'. σελ. 514. ις'

Τίτλος [Βιβλιοκρισία:] Φράνκφουρτ παρά τω ποταμώ Όδερ,εν τω της Ακαδημίας Τυπογραφείω εξεδόθησαν: Αριστοτέλους Πολιτικών βιβλία οκτώ,τα αποσωθέντα΄ σπουδή και πόνω Ιωάννου Γοττλόβω Σνεϊδέρου. 1809. τόμος α'. σελ. 580. και μδ', ο Πρόλογος. τομ. β'. σελ. 514. ις'
Συγγραφέας Schneider, Johann Gottlob
Έντυπο Ερμής ο Λόγιος
Τόμος 1
Ημερομηνία 1811
Σελίδες 52-57; 81-83; 357-360
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον