Τα πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936

Titel Τα πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936
Autor*in Hering, Gunnar
Übersetzer*in Παρασκευόπουλος, Θόδωρος
Ort Αθήνα
Verlag ΜΙΕΤ
Datum 2004
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die politischen Parteien in Griechenland 1821-1936
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung