Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ Ποιήματα περί Ἑλλάδος. Μεταφρασθέντα Υπό Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή

Titel Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ Ποιήματα περί Ἑλλάδος. Μεταφρασθέντα Υπό Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή
Autor*in Ludwig I., König von Bayern
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Ort Navplio
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας Διευθυνομένης υπό Γ. Αποστολίδου Κοσμητού
Datum 1833
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung