Ο μεταεθνικός αστερισμός

Titel Ο μεταεθνικός αστερισμός
Autor*in Habermas, Jürgen
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Mitarbeiter*in Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung