Μαρία Αντουανέτα

Titel Μαρία Αντουανέτα
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Αστεριάδης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστης
Datum 1948
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung