Ερνέστου Κουρτίου Ελληνική Ιστορία μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου

Titel Ερνέστου Κουρτίου Ελληνική Ιστορία μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου
Autor*in Curtius, Ernst
Übersetzer*in Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
Band 5 Bde.: 1896-1900
Ort Athen
Verlag Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1896-1900
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Griechische Geschichte (3 Bd., 1857-1861)
Quelle Veloudis 1983, S. 252
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung