Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας

Titel Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας
Autor*in Windelband, Wilhelm
Autor*in Heimsoeth, Heinz
Übersetzer*in Σκουτερόπουλος, Νικόλαος M
Band τ.1. Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Η φιλοσοφία των ελληνιστικών ρωμαϊκών χρόνων - τ.2. Η μεσαιωνική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της αναγέννησης. Η φιλοσοφία του διαφωτισμού. - τ.3. Η γερμανική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του 19ου αιώνα. Η φιλοσοφία του 20ου αιώνα
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Datum 1980-1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung