Σκέψεις και αποσπάσματα

Titel Σκέψεις και αποσπάσματα
Autor*in Schopenhauer, Arthur
Übersetzer*in Μπάρλας, Τάκης
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστη
Datum 1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung