Ω, λέγε μοι, τις η εικών [...]

Titel Ω, λέγε μοι, τις η εικών [...]
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Λ[ούσης], Β. Α.
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Band 1
Datum 1883
Seiten 344
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Kennst du das Bild auf zartem Grunde (Rätsel aus "Turandot") γρίφος από την Τουραντότ
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung