Λαοκόων

Titel Λαοκόων
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Γνευτός, Παύλος
Publikation Νέα Ζωή
Band 4
Ausgabe 43
Datum 1908
Seiten 786
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Laokoon
Quelle Veloudis 1983, S.291
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung