Λόγια της πίστεως

Titel Λόγια της πίστεως
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Βορέας, Θεόφιλος Γ
Publikation Ελληνικόν Ημερολόγιον Ορίζοντες
Band 1
Datum 1942
Seiten 68-69
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung