Πέραν της ηδονής

Titel Πέραν της ηδονής
Autor*in Freud, Sigmund
Übersetzer*in Μεραναίος, Κωστής Λ
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις "Σύγχρονη Λογοτεχνία"
Datum 1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung