Ο Νίτσε

Titel Ο Νίτσε
Autor*in Mann, Heinrich
Übersetzer*in Πανέτσος, Ευάγγελος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Παπαδημητρίου
Datum 1953
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung