Ο Σπιρτούλης κι η Σπιρτούλα

Titel Ο Σπιρτούλης κι η Σπιρτούλα
Autor*in Kästner, Erich
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Übersetzer*in Λάκων-Στελλάκης, Μάριος
Mitarbeiter*in Lemke, Horst
Ort Αθήνα
Verlag Μετόπη
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung