Οι ανυφαντάδες

Titel Οι ανυφαντάδες
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Θέρος, Άγις, [=Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος]
Publikation Γράμματα
Band Δ
Ausgabe daneben auch erschienen in Buchform (1916, S. 22)
Datum 1916
Seiten 452
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung