Τραγουδάκια του Χάϊνε

Titel Τραγουδάκια του Χάϊνε
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Μάτεσης, Αντώνιος Σ.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 20
Datum 1886
Seiten 533-536
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung