Νοβάλις. Οι ύμνοι στη νύχτα

Titel Νοβάλις. Οι ύμνοι στη νύχτα
Autor*in Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]
Übersetzer*in "Νυχτοπούλι"
Publikation Ο Νουμάς
Band 2
Ausgabe 82-84, 86
Datum 1904
Seiten 10, 3, 2, 4
Weiteres Από: Hymnen an die Nacht (erste vier "Hymnen")
Quelle Veloudis 1983, S. 287
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung