Άσμα για δυο μέσα στη νύχτα

Titel Άσμα για δυο μέσα στη νύχτα
Autor*in Mörike, Eduard
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 1
Ausgabe 3
Datum 1920
Seiten 40
Weiteres Gedicht
Quelle Veloudis 1983, S. 425
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung