Ιφιγένεια εν Ταύροις

Titel Ιφιγένεια εν Ταύροις
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Buchtitel Ἀπαντα τα Φιλολογικά Αλεξάνδρου Ρίζου τού Ραγκαβή
Band IB΄
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Περρή 1885
Datum 1885
Seiten 275-380
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Iphigenie auf Tauris (1787)
Quelle Veloudis 1983, S. 354
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung