Το παληκάρι στο ρυάκι

Titel Το παληκάρι στο ρυάκι
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Λαζανάς, Βασίλης Ι.
Buchtitel Ένα πρωί με πένθος
Ort Αθήνα
Verlag Αγγελάκης
Datum 1952
Seiten 33-34
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung