Τάδε έφη Ζαρατούστρας

Titel Τάδε έφη Ζαρατούστρας
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Καζαντζάκης, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1914
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung