Ο ψαράς

Titel Ο ψαράς
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Ράϊσης, Π.
Publikation Πανελλήνιον Ημερολόγιον (Σημηριώνου)
Datum 1909
Seiten 70-71
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung