Γουλιέλμος Τέλλος

Titel Γουλιέλμος Τέλλος
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Buchtitel Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής: Άπαντα τα Φιλολογικά, Παράρτημα Τόμου Ε': Μετάφρασις νεωτέρων δραμάτων
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Ἑλληνικής Ανεξαρτησίας
Datum 1879
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Wilhelm Tell (1800)
Quelle Σηδέρης 1959, S. 1480; Λάσκαρης 1935, S. 43
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung