[α] Πες μου το είδες το παλάτι, πούναι, [β] Μέσ' 'ς τον πανώριο κήπο περπατούνε

Titel [α] Πες μου το είδες το παλάτι, πούναι, [β] Μέσ' 'ς τον πανώριο κήπο περπατούνε
Autor*in Uhland, Ludwig
Übersetzer*in Βιζυηνός, Γεώργιος
Publikation Εστία
Band 37
Ausgabe 13
Datum 1894
Seiten 204
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung