Στους Μεταγενέστερους 1-3

Titel Στους Μεταγενέστερους 1-3
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Πατρίκιος, Τίτος
Publikation Επιθεώρηση Τέχνης
Ausgabe 14
Datum 1961
Seiten 408-409
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung