Η δρακοντομαχία

Titel Η δρακοντομαχία
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in α+β
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Ausgabe 41
Datum 13.06.1883
Seiten 649-652
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung