Από το δεύτερο Φάουστ

Titel Από το δεύτερο Φάουστ
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Γρυπάρης, Ιωάννης Ν.
Publikation Νέα Ζωή
Band 5
Ausgabe 55
Datum 1909
Seiten 199-200
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung