Το στοίχημα

Titel Το στοίχημα
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Γνευτός, Παύλος
Publikation Ημερολόγιον Σκόκου
Band 13
Datum 1898
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Frau Mette. Nach dem Dänischen
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung