Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας. Δώδεκα παραδόσεις

Titel Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας. Δώδεκα παραδόσεις
Autor*in Habermas, Jürgen
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Übersetzer*in Καραστάθη, Αναστασία
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 1993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung